Vino pod nazivom “Corrèze” postao je 3500. geografska oznaka koju je registrovala Evropska komisija. Poljoprivredno-prehrambeni proizvodi i vina proizvedeni u EU mogu biti zaštićeni oznakom porijekla (PDO – Protected Designation of Origin), geografskom oznakom (PGI – Protected Geographical Indication), a alkoholna pića oznakom geografskog porijekla (GI – Geographical Indications). Ovi simboli se pojavljuju na ambalaži proizvoda, što omogućava njihovu diferencijaciju od ostaih proizvoda na tržištu. Oni garantuju da je proizvod autentičan i služe za jačanje njegove nacionalne i međunarodne prepoznatljivosti. Geografske oznake odnose se na različite namirnice, poljoprivredne proizvode, vina i alkoholna pića proizvedena u određenim regijama. Oni štite reputaciju određenih naziva proizvoda, regionalnih i tradicionalnih proizvodnih procesa ili drugih bitnih elemenata (kao što su lokalne rase ili biljne sorte) koji oblikuju kulinarsku baštinu diljem Europe.

Zaštićena oznaka porijekla (PDO) rezervirana je za nazive proizvoda s najjačom vezom između njihovih karakteristika i geografskog porijekla. Sirovine i proizvodni koraci odvijaju se u određenom geografskom području, a konačni proizvod određen je lokalnim sastojcima i znanjem proizvođača. Zaštićena geografska oznaka (PGI) takođe povezuje proizvod sa geografskim područjem, kroz njegov kvalitet, karakteristike i/ili reputaciju. Registracija PGI zahtijeva da se barem jedan od procesa proizvodnje, prerade ili pripreme odvija u određenom regionu. Međutim, sastojci ne moraju dolaziti iz te regije. Geografska oznaka (GI) odnosi se na alkoholna pića destilirana ili proizvedena u određenom geografskom području.

Prema studiji Evropske komisije, u 2017. godini je prodano proizvoda sa geografskim oznakama u protuvrijednosti 75 milijardi eura, što je bilo 6,8% ukupne prodajne vrijednosti sektora hrane i pića u EU. Vina su predstavljala više od polovine ova vrijednost, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi 35%, a alkoholna pića 13%. Proizvodi sa oznakama geografskog podrijetla prodaju se uglavnom na nacionalnim tržištima (58% ), a ostatak se prodaje podjednako dijeli na tržište EU i van EU. Proizvodi sa registrovanim imenom predstavljaju 15,4% ukupnog poljoprivredno-prehrambenog izvoza EU. EU poduzima mnoge korake kako bi zaštitila autentičnost proizvoda i osigurala da proizvodi europskog kvaliteta budu priznati u cijelom svijetu. Zaštita geografske oznake pomaže u borbi protiv krivotvorenih proizvoda, koji ugrožavaju reputaciju autentičnih, lokalnih i regionalnih proizvoda i sredstva za život njihovih proizvođača.

Izvor: Directorate-General for Agriculture and Rural Development

Više na linku: