Agencija za sigurnost hrane BiH o monitoringu prisustva GMO u hrani

Datum: 12.9.2013.

U cilju pripreme za realizaciju monitoringa ostataka pesticida, genetički modificiranih organizama i kontaminanata u hrani, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine održala je jučer sastanak s predstavnicima nadležnih inspekcijskih organa Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko distrikta BiH i kantona, saopćeno je iz te agencije.

Na sastanku je razmatran Operativni plan praćenja (monitoringa) na prisustvo GMO u hrani i hrani za životinje u 2013. godini, te su dogovorene obaveze Agencije i nadležnih inspekcijskih organa u provedbi monitoringa. Operativni plan sadrži detaljne podatke o vrsti uzoraka, mjestu uzorkovanja, porijeklu proizvoda (domaći i uvozni proizvod), rasporedu i metodama uzorkovanja, te analizama koje su planirane u sklopu plana monitoringa.

Planom je predviđeno provođenje niza planiranih posmatranja ili mjera kako bi se ostvario uvid u pravilnu primjenu propisa o hrani i hrani za životinje i propisa o zdravlju i dobrobiti životinja koji će se provesti na način da se provjeri da li proizvod u sebi sadrži genetički promijenjeni umetak (transformation event), i na osnovu rezultata, procijeni izloženost potrošača na prisutnost GMO u hrani i hrani za životinje.

U cilju realizacije monitoringa hrane Agencija je osigurala finansijska sredstva u budžetu za 2013. godinu, te shodno tome pripremila tendersku dokumentaciju i raspisala javnu nabavku za odabir laboratorija koje će pružiti analitičke usluge i provesti analize uzoraka koji budu prikupljeni na terenu.

U skladu s odredbama Zakona o hrani, Agencija za sigurnost hrane BiH u cilju zaštite zdravlja potrošača prikuplja i analizira podatke kako bi se omogućilo karakteriziranje i praćenje rizika koji imaju direktan ili indirektan uticaj na sigurnost hrane i hrane za životinje, navodi se u saopćenju.

Izvor: Agrolink.ba/Ekapija.ba