U Trebinju će od 26. do 28 maja 2023. godine biti održan XII međunarodni simpozijum poljoprivrednih nauka u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta iz Banje Luke. Jedno od tematskih područja simpozijuma oko kojega će se okupiti istraživački, eksperti i studenti i predstaviti rezultate svojih istraživanja i diskutovati o njema je Agrarna ekonomija i ruralni razvoj. Prijava učešća predajom sažetaka i radova moguća je do 15. marta 2023. godine, a prijava učešća bez radova do samo početka skupa. Više informacija o simpozijumu i uslovima učešća na agrores.net.