Inspekcija iz Dablina dolazi u kontrolu

Datum: 02.12.2013.

Inspekcija Kancelarije za hranu i veterinarstvo /FVO/ iz Dablina boraviće u BiH od 20. januara do 2. februara kako bi utvrdila da li je BiH ispunila uslove za uvrštavanje na listu zemalja iz kojih je moguć izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju.

„Kada je riječ o Republici Srpskoj, 88 farmi steklo je preduslov za proizvodnju mlijeka za EU tržište“, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske.

Iz Ministarstva najavljuju da će, s ciljem što kvalitetnije pripreme za dolazak FVO inspekcije, zajedno sa Upravom za veterinu Srbije i u prisustvu predstavnika Kancelarije za veterinarstvo BiH i Federalnog Ministarstva poljoprivrede, od 12. do 14. decembra organizovati zajedničku radionicu.

Na radionici će, osim predavanja za farmere čiji su objekti kandidovani za izvoz i predstavnike veterinarskih organizacija koje vrše veterinarski nadzor na pomenutim farmama, biti riječi i o službenim kontrolama farmi muznih goveda, sabirnim centrima za sirovo mlijeko, sledljivosti EU mlijeka od farme do finalnog proizvoda.

U saopštenju se podsjeća da je, kako bi BiH ispunila uslove, nedavno potpisan Protokol o uspostavljanju komandnog lanca kojim se zadovoljavaju uslovi za izvoz mlijeka i proizvoda od mlijeka porijeklom iz BiH u EU.

„Ubrzane su aktivnosti na usaglašavanju izmjena i dopuna Zakona o Veterinarstvu i Zakona o hrani koji predstavljaju prioritet, na način da se izmjenama i dopunama zakona postigne minimum uslova koje zahtijeva zakonodavstvo EU, sa posebnim naglaskom na definisanju nadležnosti i definisanju komandnog lanca“, navode iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske.

U saopštenju se dodaje da su urađeni planovi službenih kontrola hrane za životinje i namirnica animalnog porijekla i obrasci za određivanje frekvencije službenih kontrola, na osnovu procjene rizika u objektima za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda.

Izvor: Capital.ba/Srna

Umjesto pravilnika uskoro zakon o podsticajima

Datum: 29.11.2013.

Zakon o podsticajima, koji Vlada Republike Srpske treba da donese naredne godine, detaljno će utvrditi načine raspodjele sredstava podrške u poljoprivredi, uslove za dobijanje podsticaja, kao i kontrolu utrošenog novca, rekao je portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Bojan Kecman.

On je naveo da će zakon biti donesen u prvoj polovini naredne godine, te da će njime biti utvrđeni i minimalni, odnosno maksimalni iznosi podrške po vrstama mjera, subjekti koji imaju pravo na podršku, specifičnosti ostvarivanja podrške za manje povoljna područja i drugi elementi.

„Zakon o podsticajima pratiće budući Program agrarnog i ruralnog razvoja, ali i višegodišnji budžetski okvir za realizaciju mjera finansijske podrške agrarnom i ruralnom razvoju“, rekao je Kecman.

Donošenje zakona o podsticajima pozdravili su poljoprivrednici u Republici Srpskoj, ističući da će im to donijeti neophodnu sigurnost u radu, koju nemaju sa pravilnicima o podsticajima.

Predsjednik Udruženja uzgajičava svinja u Republici Srpskoj Mišo Maljčić rekao je da će to značiti da će poljoprivredni proizvođači moći da se bez straha opredijele za kreditni aranžman, da ulažu u povećanje obradive površine ili broja grla, jer mogu računati na podsticajna sredstva koja će im biti zakonom zagarantovana.

Sada je stanje drugačije, tvrdi Maljčić, jer poljoprivrednici nikad sa sigurnošću ne mogu računati na podsticajna sredstva.

„Veoma nam je važno da sa sigurnošću znamo koliko sredstava možemo očekivati, jer je za nas najgore kad se podsticaji predvide, pa uđemo u proizvodnju i na kraju zbog nekih razloga te podsticaje ne dobijemo“, smatra Maljčić.

On je dodao da bi donošenje zakona značilo i mnogo veća izdvajanja za poljoprivredu, a što je najvažnije zakon se neće smjeti kršiti, niti će ga neko moći prekrajati po svojoj mjeri.

Predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac naglasio je da će donošenje zakona o podsticajima doprinijeti povećanju proizvodnje.

„To će značiti sigurnost, jer ono što je propisano zakonom država mora obezbijediti. U protivnom bi svaki poljoprivrednik, koji ima pravo na podsticaje, mogao da tuži državu ukoliko oni ne budu isplaćeni“, rekao je Usorac.

On je dodao da je sa pravilnicima problem što se oni mijenjaju nekoliko puta godišnje.

„Na bazi zakona država bi obezbijedila potrebna sredstva za podsticaje u poljoprivredi i ne bi se moglo desiti da tih sredstava nema“, rekao je Usorac.

Izvor: Capital.ba/Srna

Zakupili zemljište, a ne plaćaju rentu

Datum: 29.11.2013.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS pokrenulo je postupak raskida ugovora s većim brojem poljoprivrednika i preduzeća jer ne plaćaju zakupninu za poljoprivredno zemljište koje su zakupili, a koje je vlasništvo RS.

Osim toga, Ministarstvo je uvelo i novine koje se odnose na sam način plaćanja tog zemljišta. Naime, tokom praćenja ugovora o zakupu utvrđeno je da nije efikasan raniji način uplate, prema kojem 70 odsto novca od zakupnina ide opštinama, a 30 odsto na račun javnih prihoda RS.

„Zbog toga je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano da sredstva ostvarena od zakupnine zemljišta u svojini RS budu uplaćivana na jednu vrstu prihoda, u odnosu 50 odsto na račun budžeta RS i 50 odsto na račun budžeta jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište“, ističe Bojan Kecman, portparol resornog ministarstva.

Kako se saznaje, određeni broj poljoprivrednika i preduzeća, koji su zemljište uzeli pod zakup, a koji spadaju u neplatiše, plaćanje izbjegavaju jer su i sami nailazili na probleme, budući da su parcele zauzeli drugi zemljoradnici ili firme.

Resorno ministarstvo preduzelo je korake da se ova praksa više ne dešava, a u to će biti uključena i Inspekcija.

„Ministarstvo je u toku ove godine od Poljoprivredne inspekcije zatražilo da izvrši kontrolu zakupoprimaca koji su u svojim izvještajima naveli da imaju uzurpaciju posjeda. Međutim, kontrola nije izvršena jer nije bilo moguće obezbijediti predstavnika Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, bez čijeg prisustva nadležni inspektori ne mogu utvrditi parcele koje su predmet kontrole“, ističe Kecman.

Iz Republičke uprave za inspekcijske poslove su potvrdili da su zahjev iz Ministarstva dobili, te da se čeka da im bude obezbijeđen i geometar koji bi sa inspektorima išao na teren.

„Inače, kada je riječ o vlasnicima poljoprivrednog zemljišta, oni su dužni da zemljište redovno obrađuju, a ako ga ne koriste duže od godine, korištenje treba da omoguće davanjem u zakup ili na drugi način“, napominju iz Republičke uprave za inspekcijske poslove.

Istovremeno, lideri poljoprivrednika smatraju da bi sa svima koji zakup za zemljište ne plaćaju trebalo da budu raskinuti ugovori.

„Naravno da ima poljoprivrednika koji ne plaćaju zemljište koje su uzeli pod zakup, ali je i pitanje kakvi su to poljoprivrednici. Treba poštovati potpisane ugovore. Svako mora da izvršava svoje obaveze“, naglašava Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara RS.

Inače, Ministarstvo ima trenutno zaključenih ukupno 249 ugovora o zakupu s poljoprivrednicima i firmama.

„Dosad je, po osnovu zakupnine, ukupno uplaćeno oko 1,7 miliona maraka“, ističe Kecman.

Izvor: Capital.ba/Nezavisne novine

Kompair: Nove linije za sušenje voća, povrća, ljekovitog bilja i pečuraka

Datum: 29.11.2013.

Od nedavno se u ponudi kompanije Kompair d.o.o. Doboj nalaze se i univerzalne komorne sušare za voće, povrće, ljekovito bilje i pečurke.

Novi proizvod kompanije Kompair odlikuje se inovativnom tehnologijom sušenja, uštedom energije i izuzetnim kvalitetom završnog proizvoda.

Pored komornih sušara Kompair d.o.o. Doboj u mogućnosti je da Vam ponudi i širok spektar prateće opreme koje uz sušare omogućavaju kompletiranje mini linija za proizvodnju konačnog proizvoda spremnog za izlazak na tržište.

Komore odlikuje inovativna tehnologija sušenja što podrazumijeva:
• Maksimalnu uštedu energije
• Vrhunski kvalitet osušenih proizvoda
• Ravnomjerno sušenje na svim ljesama
• Mikroprocesorsko vođenje procesa
• Predefinisane recepture sušenja različitih sirovina
• Zadovoljava kriterijume za uvođenje HACCP-a
• Ljese od nerđajućeg čelika – Inox EN 1.4301
• Obezbjeđuje proizvodnju sigurne i zdrave hrane

Rad komornih sušara je u potpunosti automatizovan i kontrolisan pomoću industrijskog PLC kontrolera. Postoje dva glavna režima rada koje je moguće izabrati vremenski i tehnološki definisano sušenje.

Kod vremenski definisanog sušenja korisnik zadaje vrijeme sušenja i ciljnu temperaturu komore u maksimalno četiri faze, dok se kod tehnološki definisanog sušenja, pored ciljne temperature zadaje i ciljni procenat suhe materije po fazama za sirovinu koja se suši.

Nakon završene pripreme sirovine potrebno je izvršiti odabir recepture sušenja (bilo neku od predefinisanih receptura ili definisati novu recepturu) nakon čega započinje proces sušenja. Ciklusi recirkulacije i izmjene vazduha se automatski smjenjuju utoku cijelog procesa sušenja. Izmjena faza sušenja se tako ne vrši automatski po dostizanju definisanog praga (bilo proteklog vremena ili procjene preostale suhe materije u sirovini).

Univerzalne komorne sušare projektovane su sa optimalnom raspodjelom strujanja toplog vazduha čime se postiže ravnomjerno sušenje na svim ljesama u komori. Inovativan dizajn komore te detaljne računarske simulacije strujanja vazduha sprovedene u procesu projektovanja garantuju ujednačen kvalitet sušenih proizvoda bez potrebe za premještanjem ljesa u toku sušenja.

Ljese (police) su izrađene od najkvalitetnijeg nerđajućeg čelika (INOX EN 1.4301). U radnom prostoru sušare nalazi se ukupno 25 ljesa. Dno ljesa je izvedeno od perforiranog lima što omogućava sušenje brojnih sirovina, od krupnijih plodova (šljive npr.) preko raznih vrsta voća i povrća, pečurki i bilja.

Ovakvim izborom materijala obezbjeđena je podloga za uvođenje HACCP sistema i proizvodnju zdrave hrane.

Korisnički interfejs je realizovan upotrebom kolor ekrana osjetljivog na dodir izuzetno preglednih ivizuelno dopadljivih ekrana koji omogućavaju jednostavan izbor tipa sušenja, recepture, uvid u sve bitne parametre procesa (aktuelni recept, temperatura, relativna i apsolutna vlažnost vazduhau komori, procjena preostalog dijela suhe materijeu sirovini te vrijeme preostalo do završetka sušenja).

Takođe, u slučaju pojave ne regularnog stanja u toku rada sušare na ekranu se vrši signalizacija i opis alarma. Konačno, moguće je pogledati grafikone kretanja svih relevantnih parametara u toku ciklusa sušenja.

Upravljački ormar je realizovana korištenjem isključivo najkvalitetnije SIEMENS sklopne, zaštitne i regulacione opreme uz oslanjanje na bogato iskustvo koje kompanija Kompair ima u projektovanju i izvođenju upravljčakih sistema. Sva strujna kola su zaštićena upotrebom automatskih osigurača, dok motor ventilatora posjeduje i bimetalnu (termičku) zaštitu.

Za više informacija o komorama pogledajte KATALOG Univerzalnih komornih sušara za domaćinstvo, mala i srednja preduzeća ili kontaktirajte Kompair Doboj putem telefona +387 53 203 820.

Izvor: Ekapija.ba

Dodijeljen sertifikat „Danube soja“

Datum: 28.11.2013.

Fabrika ulja „Bimal“ iz Brčkog dobila je međunarodni sertifikat „Danube soja“, na osnovu kojeg je stekla pravo na otkup, trgovinu i primarnu preradu soje u polugotove i gotove proizvode.

Sertifikat je dodijelila sertifikacijska kuća „SGS“, čije je sjedište u Švajcarskoj, u skladu sa evropskim zahtjevima i smjernicama Asocijacije „Dunav soja“, sa sjedištem u Beču.

Iz „Bimala“ je saopšteno da je fabrika ulja prva kompanija na prostoru bivše Jugoslavije koja je primijenila „Dunav soja standard“. „Od sada će `Bimal` plasirati sojino sjeme, sirovo ulje, jestivo ulje, proteinsku sačmu i lecitin pod `Dunav soja standardom“, navodi se u saopštenju.

Zamjenik generalnog direktora „Bimala“ Mitja Kovačič izjavio je da je Fabrika siguran otkupljivač soje i da direktno doprinosi razvoju poljoprivredne proizvodnje ove uljarice u genetski nemodifikovanom obliku.

„Svi interesi `Bimala` idu u smjeru zaštite naših potrošača, kao i zadovoljenja njihovih želja i potreba. Vjerujem da će implementacija `Dunav soja standarda` doprinijeti još većem povjerenju u naše proizvode od soje“, rekao je Kovačič.

On je dodao da ovaj proizvođač ulja već duži niz godina na tržište plasira proizvode isključivo od soje u genetski nemodifikovanom obliku.

Direktor „SGS-a“ Beograd Marinko Ukropina istakao je da je ovaj standard posebno specifičan jer zahtjeva i do nekoliko provjera poštivanja godišnje.

Izvor: Capital.ba/Srna

Udruženja potrošača pozivaju: Ne kupujte hljeb vikendom!

Datum: 28.11.2013.

Cijene hljeba i pekarskih proizvoda nisu se promijenile uprkos činjenici da su pšenica i brašno na berzama drastično pojeftinili. Zbog toga udruženja za zaštitu potrošača pozivaju na bojkot kupovine hljeba tokom vikenda.

Pad cijene brašna je i do 50 posto te, za razliku od ranijih 25 maraka, za 25 kilograma brašna plaća se 14 KM. Upravo zbog ovakvog stanja, iz udruženja pozivaju na bojkot. Gordana Bulić, predsjednica Upravnog odbora Saveza udruženja potrošača BiH, kaže da je zabrinjavajuće što je izostala reakcija kupaca, piše Dnevni Avaz.

- Pekari drže monopol, odnosno veliki diktiraju cijene. S obzirom na to da je kod nas slobodno tržište, ništa nam ne preostaje nego da pozovemo potrošače da makar vikendom ne kupuju hljeb, već da ga prave kod kuće. To je jedini način da se suprotstavimo ovakvim cijenama – kaže Bulić.

Ona pojašnjava da bi za iste troškove građani imali dvostruko više hljeba kada bi ga pravili kod kuće, a ne kupovali. Upozorava i da se očekivalo da proizvođači snize cijene hljeba za minimalno 12 do 15 posto.

- Proizvođači prikazuju troškove kako hoće. Istina je da ovo nisu visokoprofitne grane, ali očito je da im ovo odgovara. Također, neprihvatljivo je da je PDV 17 posto za hljeb, baš kao i za svu drugu luksuznu robu – kaže Bulić.

Zaprimljene žalbe

Zabrinjavajuće je da pekarska industrija prilagođava cijene isključivo kada je riječ o poskupljenju, dok na snižavanje cijena sirovina ostaje nijema.

- Potrošači moraju krenuti u odlučniju borbu i jasno kazati da neće udovoljavati trgovcima i proizvođačima – dodala je Bulić.

Jedini koji je u najavama pojeftinjenja hljeba bio pesimističan jeste Mensud Lakota, direktor potrošačke zadruge “Euro BiH”. Njegova predviđanja su se obistinila, jer su proizvođači pekarskih proizvoda alibi za nesnižavanje cijena pronašli u rastu cijena energenata, vode…

Cijene

Hljeb 350 gr – 1 KM
Brašno 1 kg – 1,10 KM

Izvor: Indikator.ba

Predstavljen Pravilnik o preregistraciji gazdinstava

Datum: 27.11.2013.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske predstavili su danas u Modriči Pravilnik o razvrstavanju poljoprivrednih gazdinstava na komercijalne i nekomercijalne, te aktivnosti Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge /APIF/ u procesu preregistracije u Srpskoj.

Prezentaciji su prisustvovali vlasnici poljoprivrednih gazdinstava i predstavnici administrativnih službi 10 opština regije Doboj.

Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić istakao je da je obaveza vlasnika da do maja preregistruju poljoprivredno gazdinstvo u skladu sa Pravilnikom.
Pašalić je upoznao učesnike o novoj organizaciji resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske.

Načalnik Odjeljenja za poljoprivredu i međunarodnu saradnju u Ministarstvu Vladislav Trifković rekao je da obnovu registracije poljoprivrednih gazdinstava vrši APIF.

On je učesnike upoznao i o zakonu o doprinosima Srpske za poljoprivredna gazdinstva, prema kojem će nosioci komercijalnih i nekomercijalnih gazdinstava plaćati zdravstveno osiguranje po različitim osnovicama, čime će doći do pravičnije preraspodjele opterećenja za poljoprivredne proizvođače.

Šef Odsjeka za poljoprivredu opštine Modriča Jovo Mišić, koji je bio domaćin sastanka, precizirao je da na području Modriče postoji 1.486 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Mišić je istakao da je za preregistraciju u planiranom roku potrebna edukacija administrativnih službenika i nosilaca gazdinstva.

Izvor: Capital.ba/Srna

Osniva se novi fond: Zapadnom Balkanu 140 mil EUR za razvoj preduzetništva

Datum: 26.11.2013.

Evropska unija podržaće preduzetništvo u regionu Zapadnog Balkana sa 140 mil EUR, kroz regionalni fond koji bi trebalo da počne da radi sredinom naredne godine, izjavila je specijalna savetnica ministra privrede Srbije Ana Trbović.

- Fond će omogućiti dodatne izvore povoljnijeg finansiranja, što je trenutno jedna od glavnih prepreka za razvoj domaće privrede, kao i povećanje konkurentnosti, prije svega malih i srednjih preduzeća – rekla je ona na regionalnoj konferenciji Evropske mreže preduzetništva u Privrednoj komori Srbije (PKS).

Kako je objasnila, u fondu će učestvovati Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka i Evropski investicioni fond, a države regiona će manjim dijelom učestvovati sredstvima iz svojih budžeta.

- Srbija je budžetom za narednu godinu već odredila oko 300.000 EUR za učešće u tom fondu – kazala je Trbovićeva i istakla da će korist od tog fonda za domaću privredu biti višestruko veća od budžetskog ulaganja za njegov rad.

Precizirala je da je u pitanju neklasični vid finansiranja, koji ne podrazumijeva zajmove banaka, već ulaganje investicionog fonda u dionice, odnosno suvlasništvo preduzeća, ali i obezbjeđivanje konsultanata za firme.

Trbovićeva je kazala da će novac iz fonda moći da se dobije za preduzetnički kapital, za garancije i tehničku pomoć, ali je dodala da nije određeno koliko će svaka od zemalja iz regiona dobijati sredstava iz fonda.

- Novac će biti dostupan prije svega i malim i srednjim preduzećima, ali dijelom i velikim kompanijama – kazala je ona i navela da će upravljač tog fonda biti privatno preduzeće koje će uskoro biti izabrano i koje će na komercijalnim osnovama da bira koji će projekti dobijati sredstva.

Trbovićeva je kazala da Ministarstvo privrede Srbije očekuje veliko interesovanje za taj vid finansiranja i pozvala klastere i poslovna udruženja da obavijeste firme o tom fondu kako bi projekti bili pripremljeni na vrijeme.

Evropska mreža preduzetništva nastala u okviru Programa za razvoj transparentnosti i inovativnosti i pokazala se kao efikasan instrument za podršku poslovanju malih i srednjih preduzeća u 55 zemalja svijeta.

Izvor: Indikator.ba

Ko su odgovorni za siguran i zdravstveno ispravan proizvod

Datum: 26.11.2013.

Proizvodnja i sugurnost hrane je uistinu globalno pitanje i jedan od prioriteta Evropske Unije (EU). Vlade i organizacije, kao što je Codex Alimentarius imaju glavnu ulogu u uspostavljanju sistema kontrole hrane. Uloga nacionalnih vlada jeste da uspostave jedinstvene sigurnosne standarde, tako da svi potrošači imaju isti nivo zaštite, da se svi proizvođači hrane, bilo domaći ili strani, jednako tretiraju i da su potrošači upoznati sa standardima koji se primjenjuju u industriji hrane.

Eldina Muftić, magistar poljoprivrednih nauka, menadžer za standarde kvalitete i sigurnost hrane u AgroLink-u, istakla je da su svi sudionici u lancu poljoprivredno-prehrambene industrije, od primarne proizvodnje, prerade do distribucije hrane, znači od njive do maloprodajnih trgovina i restorana, danas dužni poštovati određene standarde i propise kako bi krajnji potrošač imao siguran i zdravstveno ispravan prehrambeni proizvod. Uzmajući u obzir da je kvalitet i siguran proizvod briga svakoga u lancu prehrambene industrije zahtjeva odgovornost svih učesnika u tom lancu a da bi bili odgovorni moraju znati šta se od njih očekuje.

AgroLink je kroz svoj rad uvidio veliku potrebu u BiH za podizanjem svijesti o značaju sigurnosti hrane. Poseban naglasak stavlja na edukaciju i podizanju nivoa znanja svih sudionika od prizvođača do kranjeg potrošača o sigurnosti hrane, kontroli kvalitete i primjeni propisa i zahtjeva standarda.

Izvor: Agrolink.ba

Karamele se proizvode i u Bosni i Hercegovini

Datum: 25.11.2013.

Karamele se proizvode i u Bosni i Hercegovini, i to od prije šest mjeseci, a pravi ih firma Kondisa iz Ilijaša, koja se bavi proizvodnjom i petit-keksa, rahat-lokuma, želea, čajnih kolutića…

- Dugo godina se porodično bavimo pekarstvom, pa smo jednog dana odlučili da pokrenemo vlastitu proizvodnju, što se pokazalo uspješnim. Htjeli smo napraviti nešto po čemu ćemo biti prepoznatljivi, a s obzirom na to da je BiH siromašna kada je u pitanju ova proizvodnja, došli smo na ideju da osnujemo ovo preduzeće. U realizaciju naše ideje krenuli smo 2007, a naši prvi proizvodi izašli su na tržište u junu 2008. godine, ispričao nam je Samir Rondić, direktor Kondise.

Prvi proizvod, dodaje, bio je petit-keks koji je i danas njihov glavni i najbolje pradavan proizvod. Uspjeti na tržištu i izboriti se za svoje mjesto, kazao je, nije bilo nimalo lahko, stoga se i ukazala potreba da plasiraju novi proizvod – karamele raznih vrsta okusa: mliječna, od kokosa, čokolade, lješnika.

- Iako smo jedini u BiH koji se bave proizvodnjom karamela, nije lahko izboriti se sa stranom konkurencijom, sa proizvodima na koje su potrošači već navikli, ali tek je početak i nadamo se da će vremenom biti bolje. Međutim, mi nećemo stati na ovome i uskoro planiramo da ubacimo još jedan novi proizvod ali o tom-potom, istakao je Rondić.

Postupak pravljenja

Pošto nas je zanimala proizvodnja petit-keksa, Rondić nam je objasnio postupak i pokazao kako to sve ide. Naime, petit se pravi od brašna, šećera, biljnih masnoća, aroma, aditiva, mlijeka u prahu. To se sve pomiješa u mašini koja ima mikser, nakon čega se izmiješa desetak minuta i onda ide na liniju za proizvodnju.

- Kada tijesto bude gotovo, ono se izreže u oblik gotovog petit-keksa, nakon čega ono prolazi kroz peć. U peći se zadržava oko pet minuta, nakon čega ga mašina izbacuje i keks kako izlazi sam se slaže, objasnio je Rondić.

Izvor: Indikator.ba/Oslobođenje