Ruralno stanovništvo u pravilu ima slabiji pristup uslugama u odnosu na urbano stanovništvo. Ovo važi i za finansijske odnosno bankarske usluge. Manje opštine u Republici Srpskoj uglavnom nemaju na svojoj teritoriji poslovnice banaka, tako da ruralno stanovništvo iz tih opština zbog bankarskih usluga mora putovati u susjedne opštine. Agencija za bankarstvo Republike Srpske je izmjenila propise i omogućila komercijalnim bankama da otvore mobilne ekspoziture. To znači da banke u RS, po uzoru na neke susjedne zemlje, koristiti adekvatno vozilo kao svoju mobilnu ekspozituru i iz njega opsluživati ruralno stanovništvo. Na taj način bankarske usluge bi postale dostupnije ruralnom stanovništvu, a banke bi imale niže troškove pružanja tih usluga u odnosu na klasične ekspoziture jer bi sa istim službenicima i opremom servisirane veći broj korisnika. Ostaje na bankama da iskoriste ovu mogućnosti i približe se ruralnom stanovništvu u rjeđe naseljenim ruralnim područjima.