BiH i Njemačka potpisale ugovore vrijedne 172 miliona eura

Datum: 25.9.2013.

Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH i ministar finansija i trezora dr Nikola Špirić i ambasadorka SR Njemačke Urlike Knoc potpisali su danas ugovore o finansijskoj saradnji za 2010. i 2011. godinu čija je ukupna vrijednost 172 miliona eura.

Ugovori između Savjeta ministara BiH i Vlade SR Njemačke, koji su danas potpisani, odnose se na zajmove kod Kreditne banke za obnovu i razvoj sa sjedištem u Frankfurtu (KFW) pod povoljnim uslovima, a sredstva će biti namijenjena za projekte vodosnabdjevanja i energetskog sektora i zaštite životne sredine u BiH.

Ministar Špirić i ambasadorka Knoc istakli su da finansijska saradnja, koja se realizuje kroz ove ugovore, značajno doprinosi razvoju privrede u BiH.

“Ovi projekti posebno su značajan za loklane zajednice i doprinijeće njihovom razvoju. Nastavićemo uspješnu saradnju sa Vladom Njemačke i KFW-om i ohrabrujuće je što postoji interes njemačkih investitora da ulažu u BiH”,kazao je ministar Špirić.

Ugovor između Savjeta ministara BiH i Vlade SR Njemačke o finansijskoj saradnji za 2010. godinu vrijedan je 98 miliona eura i odnosi se na projekte: «Program energetskog sektora V (druga tranša crpna hidroelektrana Vrilo)» u visini do 30 miliona evra, «Podsticaj obnovljivim energijama II (vjetropark u Republici Srpskoj)» u visini do 50 miliona eura i «Vodosnabdjevanje i uklanjanje otpadnih voda u BiH II» u visini do 18 miliona eura uz grant sredstva od 1,8 miliona eura.

Ugovor između Savjeta ministara BiH i Vlade SR Njemačke o finansijskoj saradnji za 2011. Godinu vrijedan je 74 miliona eura i namjenjeni su za projekate «Program za poticanje razvoja hidroenergetike (između ostalih hidroelektrana Janjići)» u visini do 50 miliona eura, te «Vodosnabdjevanje i uklanjanje otpadnih voda u BiH III» u visini do 24 miliona eura.

Uslovi zajma za ove projekte biće se precizirati u posebnom sporazumu sa KfW-om, uz planirani rok otplate na 15 godina i tri godine grejs perioda.

Inače, Potpisivanje ova dva Sporazuma je bio preduslov da Njemačka razvojna banka (KfW) može dati odgovarajuća kreditna odobrenja koja se odnose na određene projekte.

Težišta njemačkog poticaja, koje implementira KfW, će u okviru ovih Sporazuma biti projekti iz oblasti obnovljivih energija (hidroenergija i vjetroenergija) kao i vodosnabdijevanje i zbrinjavanje otpadnih voda.

Ovim projektima Njemačka želi pružiti podršku Bosni i Hercegovini u povećanju njene energetske sigurnosti, te istovremeno odaslati važne impulse ekonomiji.

Njemačka Vlada je do sada Bosni i Hercegovini stavila na raspologanje sveukupno, više od 575 miliona eura za projekte finansijske saradnje.

Izvor: Ekapija.ba