Nevladine organizacije WHH (Welthungerhilfe) i Concern Worldwide objavile su nedavno redovan godišnji izvještaj sa procjenama i kretanjima broja gladnih u svijetu. Globalni indeks gladi (Global Hungry Index – GHI) za 2023. godinu pokazuje da je, nakon godina napredovanja do 2015. godine, dalji napredak u borbi protiv gladi širom svijeta uglavnom u zastoju. Sa umnožavanjem i intenziviranjem kriza u različitim dijelovima svijeta, sve više ljudi doživljava tešku glad, a očekuje se da će se situacija pogoršavati tokom cijele godine (ocjena je data prije izbijanja palestinko-izraelskog sukoba). U 2023. godini, na pola puta prema milenijumskom cilju da 2030. godine svijet bude bez gladnih (Zero Hunger), globalni indeks gladi (za cijeli svijet) je 18,3 i neznatno je manji od procjene za 2015. godinu, kada je bio 19,1. Istovremeno, broj pothranjenih (jedan od parametara na osnovu kojega se računa GHI) u svijetu povećao sa se 572 na 735 miliona. Najviše gladnih u svijetu je u dva regiona, Južnoj Aziji i u dijelu Afrike južno od Sahare. Obe regije su postigle značajan napredak između 2000. i 2015. godine, koji je poslije 2015. godine gotovo zaustavljen. U 18 država svijeta se povećao broj gladnih, a devet zemalja ima alarmantan broj gladnog stanovništva (Burundi, Centralnoafrička Republike, Kongo, Lesoto, Madagaskar, Niger, Somalija, Južni Sudana i Jemen). Istovremeno, prema Global Hungry Inex-u, BiH je 2003. godine „upala“ u zemlje sa indeksom gladi manjim od 5% što se smatra niskim nivoom gladi. U proteklih dvadeset godina BiH je učinila značajan napredak na tom polju, jer je broj gladnih prepolovljen sa 9,4 u 2000. godini, na ispod 5% u 2023. godini.

Više podataka može se naći u izvještaj Global Hungry Index 2023. koji se može preuzeti na linku https://www.donorplatform.org/wp-content/uploads/2023/11/Global-Hunger-Index-2023.pdf. Ograničenje izvještaja je što su u njemu podaci za samo 125 zemalja.