Bulgartabac kupuje i preostale akcije Fabrike duvana

Datum: 22.10.2013.

Bulgartabac Blagoevgrad, koji je nedavno kupio većinski paket akcija Fabrike duvana Banjaluka, ima obavezu u roku od sedam dana da objavi ponudu za preuzimanje preostalih akcija ove kompanije, navodi se u rješenju koje je donijela Komisija za hartije od vrijednosti RS-a.

Bulgartabac trenutno posjeduje 4.984.989 redovnih akcija Fabrike duvana ili 70,6 odsto od ukupog broja akcija.

Budući da je najviša cijena koju je Bulgartabac stekao za akcije Fabrike duvana iznosila 1,17 KM, obavezan je da za svaku akciju koja bude ponuđena plati isti taj iznos.
Prosječna cijena akcija utvrđena na berzi iznosi 0,9902 KM.

Bulgartabac ima obezbijeđena sredstava za plaćanje akcija na koje se odnosi ponuda budući da je obezbijedio bankarsku garanciju kod CORPORATE COMMERCIAL BANK Sofija koja je izdata na iznos od 1,24 miliona eura s rokom važenja do 20.1. 2014. godine.

Izvor: Indikator.ba