Naučna konferencija u Rumuniji u septembru 2023

Od 28. do 30. septembra u Klužu (Rumunija) održaće se 22. međunarodna konferencija pod nazivom “Life Science for International Environment”. Program konferencije promoviše dinamičnu razmjenu informacija, iskustava, inovativnih ideja i koncepata u različitim područjima istraživanja u poljoprivredi, prehrambenoj tehnlogiji, vetrini i šumarstvu. Jedna od sekcija konfencije je Ekonomika i ruralni…

Simpozijum “Agrobiznis, hrana i ruralna područja” u Beogradu 21. i 22. septembra 2023. godine

Povodom proslave 60 godina postojanja, Institut za agroekonomiju Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje simpozijum pod nazivom „Agrobiznis, hrana i ruralna područja – perspektive i izazovi agende 4.0”. Simpozijum će se održati 21-22. septembra 2023. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Više informacija na linku.