3.500 zaštićenih geografskih oznaka u EU

Vino pod nazivom “Corrèze” postao je 3500. geografska oznaka koju je registrovala Evropska komisija. Poljoprivredno-prehrambeni proizvodi i vina proizvedeni u EU mogu biti zaštićeni oznakom porijekla (PDO – Protected Designation of Origin), geografskom oznakom (PGI – Protected Geographical Indication), a alkoholna pića oznakom geografskog porijekla (GI – Geographical Indications). Ovi…