Objavljen Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji Republike Srpske

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske objavilo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novačnih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji Republike Srpske. Pravilnikom su regulisani visina i način dodjele podsticaja za kapitalne investicije registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima za različite namjene: nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, izgradnju objekata za držanje…

Produženi rokovi za prijavu projekta na otvorene pozive EU4Agri EU4Business Recovery projekata

U okviru EU4Agri i EU4Business Recovery projekata koja se u BiH finansiraju iz predpristupnih fondova EU produženi su rokovi za podnošenje prijava projekata kod sljedeća tri otvorena poziva: EU4Agri javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (na raspolaganju za podršku projektima…

Preostala još četiri dana za podnošenje prijava za kapitalne investicije za 2023. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske objavilo je 1. marta 2023. godine Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novačnih podstcaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2023. godini. U 2023. godni moguće je ostvariti pravo na podsticajna sredstva za nabavku poljoprivredne mehanizacije, opreme u stočarskoj proizvodnji, izgradnju objekata…

Obljavljen Pravilnik o podsticajima za razvoj poljoprivrede i sela u RS u 2023. godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je, posredstvom Agencije za agrarana plaćanja, 6. februara 2023. godine objavilo Pravilnik o uslovima i naučinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i selua u Republici Srpskoj za 2023. godinu. Pravilnikom uglavnom ima iste mjere kao i prethodnih godina, s tima da su…