Centar za ruralni razvoj

Savjetodavni centar za ruralni razvoj je podorganizaciona jedinica Instituta za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci. Centar je osnovan 2012. godine kao projektna aktivnost WBREN projekta finansiranog iz TEMPSU programa EU. Centar je opremljena informatičkom opremom i raspolaže sa 15 personalnih računara i audiovizuelnom opremom. Ova oprema koristi se za izvođenje nastave i za individualni rad studeanta master studija Ruralni razvoj II koji je pokrenut u okviru pomenutog projekta i licenciran na Poljoprivrednom fakultetu Univerzieta u Banjoj Luci.  Radi se o jednogodišnjem master programau (60 ECTS) koji upisuju polaznici koji su završili četverogodišnje studije prvog ciklusa, kao i studenti drugih fakulteta koji i sada imaju studij provog ciklusa ekvivalentan 240 ECTS.

Pored funkcije u nastavi, cilj Savjetodavnog centra za ruralni razvoj je da bude mjesto okupljanja onih koji se bave ruralnim razvojem, nastavnika i saradnika sa Katedre za ruralni razvoj, sadašnjih i bivših studenata i svih drugih koji se teorijski ili praktično bave problematikom ruralnog razvoja. Promociju ruralnog razvoja i komunikaciju sa javnošću centar obavlja preko web stranice www.ruralextension.org koja postoji od 2012. godine, a koja je nedavno redizajnirana i ažurirana.

Savjetodavni centar za ruralni razvoj je, pored diseminacije znanja, pozitivnih praksi i iskustava agroekonomista-alumnista iškolovanih na Poljoprivrednom fakultetu, mjesto gdje se organizuju predavanja, okrugli stolovi i panel rasprave iz domena ruralnog razvoja sa intencijaom da postane jedan od glavnih promotera ruralnog razvoja na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.