Svjetska organizacija za poljoprivredu i hranu (FAO) je početkom aprila 2023. godine objavila najnovije podatke i kretnju cijena hrane u svijetu. Cijene hrane u svijetu su u martu 2023. godine bile niže za 2,1% u odnosu na februar iste godine, a smanjenje cijena bilježi svih pet grupa hrane koje zbirno prati FAO. Cijena žita je za mjesec dana opala za 5,6%, cijena biljnih ulja za 3%, cijena mliječnih proizvoda za 0,8%, cijene mesa za 0,8%, a cijena šećera za 1,5%. Agregatni indeks cijene hrane (Food Price Index) je u martu 2023. godine bio 126,9 u odnosu na bazni period 2014-2016. godina i konstatno bilježi pad u zadnjih 11 mjeseci od marta 2022. godine. Najveći doprinos smanjenju zbirnog indeksa cijene hrane imalo je smanjenje cijene žita koje je posljedice produženja sporazuma o izvozi žita iz Ukrajine, slabljenja dolara u odnosu na EUR i povećane projekcije ovogodišnjeg prinosa žita u svijetu.

Izvor: FAO

Link