Djelatnosti

U odnosu na cilj osnivanja, u sklopu Centra vršit će se sljedeće djelatnosti:

  • Organizovanje jednogodišnjih master studija iz oblasti ruralnog razvoja;
  • Organizovanje škole za odrasle iz oblasti ruralnog razvoja;
  • Izrada i održavanje web stranice Centra;
  • Organizovanje kurseva iz oblasti ruralnog razvoja, ruralne ekonomije, ruralne ekologije, ruralne sociologije i drugih oblasti;
  • Organizovanje radionica i treninga u razvoju vještina za izradu i provođenje programa ruralnog razvoja;
  • Organizovanje predavanja po pozivu za eksperte iz oblasti ruralnog razvoja;
  • Organizovanje istraživanja u ruralnom području za potrebe zainteresovanih strana.