U okviru EU4AGRI projekta objavljen je javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava sa područja BiH za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, vrijedan je 5 miliona KM. Sredstava se odobravaju za pojedinačne projekte vrijednosti između 30.000 KM i 300.000 KM. Na javni poziv se mogu prijaviti preduzetnici, zadruge i mikro, mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju manje od 250 radnika sa projektima koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu, a u sklopu podsektora: prerade voća, prerade gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, vinarstva i prerade maslina, prerade povrća, prerade mlijeka, prerade meda, prerade mesa, prerade jaja, prerade i konzerviranje riba, prerade žitarica, te proizvodnja gotove hrane i jela. Poziv je otvoren do 6. marta 2023. godine.

Više infromacija na linku