Međunarodna organizacija za poljoprivredu i hranu (FAO) u saradnji sa Vladom Mađarske nudi stipendije za master studije u školskoj 2024/25 godini na engleskom jeziku u Mađarskoj za sljedeće oblasti: (1) Inžinjering zaštite životne sredine, na Univerzitetu u Sopronu, (2) Inžinjering biljne proizvodnje, na Sent Ištvan univerzitetu u Budimpešti i (3) Inžinering hortikulture, na Mađarskom univerzitetu poljoprivrednih i prirodnih nauka u Budimpešti. Stipendije mogu dobiti student iz zemalja u razvoju, među koje se, prema kriterijima davaoca stipendija, ubraja i Bosna i Hercegovina. Proces prijave ima dvije faze. U prvoj fazi zainteresovani za neki od raspoloživih master programa prijavljuju se FAO u period od 15. januara do 29. februara 2024. godine. U drugoj fazi kandidati polažu pismeni i usmeni prijemni ispit.

Prijavni obrazac i više informacija o raspoloživim programima i drugim uslovima na linku https://www.fao.org/europe/events/detail/fao-hungarian-government-scholarship-programme-2024-2025/en?fbclid=IwAR3Kof9cLvmgx1ehYIF7BDdQ52TnUrCq-ZovG_3FeHz9DpU6jF12BJGDFHU