Žene koje žive u ruralnim područjima su u manjoj mjeri formalno zaposlene u odnosu na muškarce, kako u svijetu, tako i u BiH. Projekat EU4Employmenet (EU za zapošljavanje), finansiran od strane EU i Švedske, objavio je javni poziv za podnošenje prijava projekata za zapošljavanje žena iz ruralnih područja u BiH koji će biti sufinansirani grantovima vrijednosti između 140.000 i 180.000 američkih dolara. Podnosioci projekta mogu biti pravan lica različitog statusa. Poželjno je da projektni prijedlog zajedničke podnese nekoliko partnera. Krajnji korisnici moraju biti neaktivne ili nezaposlene žene iz ruralnih sredina starosti od 15 do 64 godine koje su registrovane ili će se registrovati u evidencijama službi/zavoda za zapošljavanje.  Očekivani rezultati svakog pojedinačnog projekata su identifikovanje najmanje 200, razvoj vještina najmanje 25 i zapošljavanje najmanje 35 nezaposlenih žena iz ruralnih područja. Ukupno raspoloživa sredstva za ovaj LOT su 540.000 američkih dolara što znači da će se u okviru ovog poziva finansirati najmanje tri projekta zapošljavanja žena iz ruralnoh područja. Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 4. mart 2024. godine.

Više inofrmacija o ovom pozivu na linku https://eu4employment.ba/objavljen-poziv-za-dostavljanje-projektnih-prijedloga-u-cilju-aktivacije-i-zaposljavanja-zena-iz-ruralnih-sredina/