More waters to explore

Masonry + full width layout

Konkurs za upis u drugom upisnom roku

Na osnovu člana 8. i 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20), Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-1146/23 od 30.03.2023. godine i broj: 04/1-012-2-1741/23 od 18.05.2023. godine o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2023/2024. godini na...

Naši agroekonomisti – Miroslav Crnobrnja

Institut: Ko je Miroslav? Miroslav: Miroslav Crnobrnja je diplomirani inženjer poljoprivrede za „Agrarnu ekonomiju i ruralni razvoj“, porijeklom iz Usoraca kod Oštre Luke. Institut: Čime se trenutno baviš? Miroslav: Posjedujem plantažu kupina. Svježe plodove prerađujem u kupinovo vino, hladno cijeđeni sok od kupine, liker, rakiju i džem. Ono na šta...

Otvorene prijave za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku poljoprivredne mehanizacije

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima za nabavku mehanizacije, opreme i alata BTP-23 Fondacija za održivi razvoj „Progressus“ dodjeljuje bespovratna sredstva poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima za nabavku mehanizacije, opreme i alata mađarske proizvodnje. Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači i prerađivači mogu da se prijave na Javni poziv...

Evropa krči neisplative zasade jabuka

U Evropi se krče voćnjaci pod jabukama, koji nisu isplativi. Procjenjuje se da je 30 odsto ukupnih zasada pod jabukama jednostavno nestalo. Danas se riječi voćarstvo i jabuka ispisuju crnim slovima, jer je i situacija takva, ocijenio je profesor dr Franci Štampar sa Biotehničkog fakulteta u Ljubljani, na nedavnom savjetovanju...

Fotografsko takmičenje “Kraška polja Bosne i Hercegovine”

Fotografsko takmičenje “Kraška polja Bosne i Hercegovine 2023” organizuje se u okviru projekta “Održiva budućnost slatkovodnog ekosistema Livanjsko polje u Bosni i Hercegovini” koji implementiraju Ornitološko društvo “Naše ptice”, EuroNatur i Centar za životnu sredinu, a finansira fondacija DIMFE. Fotografsko takmičenje obuhvata dvije teme: (1) Samonikle biljke i gljive kraških...

Naši agroekonomisti – Božidar Marić

Institut: Ko je Božidar Marić? Božidar: Moje ime je Božidar Marić, diplomirani sam inženjer za „Agrarnu ekonomiju i ruralni razvoj“ Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci, te master „Internacionalnog agromenadžmenta“ na Fakultetu Weihenstephan Triesdorf („Weihenstephan Triesdorf University of Applied Sciences”) u Njemačkoj. Dijete sam sa sela, iz predgrađa Banja Luke, koje...

Progressus: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

Fondacija za održivi razvoj „Progressus“ objavljuje Javni poziv BTP-23 za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima za nabavku mehanizacije, opreme i alata mađarske proizvodnje. Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači i prerađivači moći će da se prijave na Javni poziv putem elektronskog sistema Fondacije za podnošenje i obradu prijava, te realizaciju...

Naši agroekonomisti – Maja Galić

Institut: Ko je Maja Galić? Maja: Moje ime je Maja Galić i rođena sam 16.06.1988. godine u Mrkonjić Gradu, gdje sam završila osnovnu i srednju školu, nakon čega sam upisala studije na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci, smjer Agrarna ekonomija i ruralni razvoj. Na pomenutom usmjerenju sam diplomirala 2011. godine...

Pad otkupne cijene sirovog mlijeka u svijetu

Međunarodna mreža IFCN izračunava i objavljuje referentnu svjetsku cijenu mlijeka i istovremeno prati svjetsku cijenu stočne hrane koja se koristi u proizvodnji mlijeka. Prema metodologiji koju se primjenjuje svjetska cijena mlijeka  izračunava se kao otkupna cijena mlijeka najvećih mljekara širom svijeta agrerirana na bazi cijene njihovih gotovih proizvoda i standardnih...

Poziv za podnošenje prijava u okviru projekta „Podrška lokalnom planiranju poljoprivrednog i ruralnog razvoja“

Poziv za podnošenje prijava za Mala ulaganja za unapređenje konkurentnosti lanaca vrijednosti u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja u Unsko-sanskom kantonu i Gradu Bihaću u Federaciji Bosne i Hercegovine i opštinama Gacko, Rogatica, Rudo, Višegrad, Osmaci, Foča i Grad Zvornik u Republici Srpskoj. Osnovne informacije Poziv za podnošenje prijava provodi se...

“Solarne” ovce kosilice

Ovce je nekada držalo gotovo svako seosko domaćinstvo u planinskom području BiH. Uzgoj se u velikoj mjeri bazirao na nomađenju koje je kasnije bilo sve manje popularno, a broj ovaca se drastično smanjivao. 1960. godine i BiH je bilo 2,2 miliona ovaca, a 2022.  godine jedan million. Umjesto koristi od...