HORIZON 2020: EU priprema novi program sa budžetom iznad 70 milijardi eura

Datum: 19.11.2013.

U skladu sa projektom “Jačanje kapaciteta Ministarstva civilnih poslova BiH za učešće u programima EU koji se tiču naučno-istraživačkog rada”, a čiju realizaciju je finansirala Austrijska razvojna agencija (ADA), snimljen je video materijal u svrhu promocije učešća institucija iz BiH u FP7, EUREKA i COST programima i pripreme istraživača za naredni program Evropske komisije HORIZON 2020.

Povezivanje obrazovanja, nauke i privrede, kroz višesektorski pristup, treba da doprinese ekonomskom razvoju zemlje. “Naš interes je da se snažnije uključimo u Evropski istraživački prostor i izgradimo institucionalne kapacitete koji će omogućiti aktivnije učešće u programima Evropske komisije kako istraživačkih institucija, tako i srednjih i malih preduzeća i državnih kompanija, kao i veću mobilnost naših istraživača. Vjerujemo da naši istraživači mogu da daju svoj doprinos Evropskom istraživačkom prostoru, te da kroz uspostavljenu saradnju jačaju i sopstvene kapacitete”, navode iz NCP FP BiH.

FP7 program se završava sa 2013. godinom i kreće novi program Evropske unije za podršku istraživanju i inovacijama pod nazivom “HORIZON 2020″ za period 2014-2020. godina, čiji budžet će biti iznad 70 milijardi eura.

Realizatori programa pozivaju sve koji se bave naučnoistraživačkim radom da se aktivnije uključe u programe Evropske unije i postanu dio evropske istraživačke mreže.

Deset video priča koje prikazuju mogućnosti učešća u programima FP7, EUREKA i COST u različitim istraživačkim oblastima, pogledajte u nastavku.

Izvor: Ekapija.ba