Institut za EP i RR

Institut za ekonomiku poljorivrede je jedan od šest istraživačko-razvojnih instituta Poljoprivrednog fakulteta. Formiran je 2005. godine kao Institut za ekonomiku poljoprivrede, a 2015. godine je promijenio naziv u Institut za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj (IEPiRR). Institut se bavi primjenjenim i razvojnim istraživanjima iz oblasti agrarne politike, ekonomike poljoprivrede, ruralnog i regionalnog razvoja, marketinga, istraživanja tržišta, agromenadžmenta, poljoprivrednog računovodstva, finansiranja agrobiznisa i ruralnog turizma. U sastavu instituta nalazi se i Savjetodavni centar za ruralni razvoj.

Institut na komercijalnoj osnovi pruža usluge izrade studija izvodljiivosti, analiza tržišta, biznis planova, strateških i programskih dokumenata, kao i analiza njihovog ostvarivanja i pripreme, praćenja i ocjene projekata i iznalaženja rješenja za određene probleme i izazove u poljoprivrednoj I ruralnoj praksi. Čalnovi i saradnici IEPiRR do sada su bili uključeni u realizaciju TEMPUS, ERASMUS, FP7, H2020, IFAD, FAO, ILO, SWG i drugih projekata, COST akcija, kao i projekata finansiranih od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. Institut je pružao konsultanstke usluge Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Zadružnom savezu RS, vladinim agencijama, lokalnim zajednicama i privrednim društvima  kod izrade strateških i programskih dokumenata i poslovnih planova u proteklih dvadesetak godina. Saradnici Instituta aktivno su učestvovali u pripremi svih dosadašnjih strategija razvoja poljoprivrede Republike Srpske, kao i tri strategije ruralnog razvoja (jedne za RS i dvije za nivo BiH).