U okviru projekta „Promovisanje evropskih integracija kroz održivu poljoprivredu i zeleni ruralni razvoj u EUSAIR zemljama koje nisu članice EU“ održana je druga regionalna radionica u Banjoj Luci 19. aprila 2023. godine na temu “Integralni pristup održivoj poljoprivredi i zelenom ruralnom razvoju u EUSAIR regionu”. Na radionici je bilo govora o dugoročnoj viziji ruralnih područja u EU, inicijativama i dobrim praksama za razvoj ruralnih područja u EU, uspješnim primjerima zelenog ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini, predstavljen je projekat „Green&Healthy BiHt“ i održana panel rasprava na temu “Integralni pristup u razvoju ruralnih područja u EUSAIR regionu” (EUSAIR – EU Strategy for Adriatic and Ionian Region). Panel raspravu moderirala je prof. dr Gordana Rokvić-Knežić, član Instituta za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoja Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci. Na radionici je pokrenuta inicijativa da održivi integralni ruralni razvoj postane jedan od stubova buduće EUSIR strategije.

Više o EUSAIR strategiji na linku