Japanci doniraju sadnice voća i sjemena trava

Datum: 28.10.2013.

Japanska agencija za međunarodni razvoj /JICA/ do kraja novembra obezbijediće 10.000 sadnica voća i sjeme djeteline kojim će biti zasijano 1.000 dunuma, a finansiraće i rezidbu 2.000 stabala voća u 18 srebreničkih mjesnih zajednica.

Koordinator opštine Srebrenica za saradnju sa ovom agencijom Blagomir Jovanović rekao je da će sadnice kruške, šljive i jabuke biti donirane voćarima koji su podnijeli zahtjev i treba da, prema utvrđenim kriterijima, pripreme parcele za formiranje novih ili proširivanje postojećih voćnjaka.

„Stočari koji su podnijeli zahtjev za dodjelu sjemena trava radi sjetve i obezbjeđenja dovoljnih količina hrane za stoku, treba da obave oranje i pripreme njive za sjetvu da bi dobili sjemena koja su tražili“, pojasnio je Jovanović, ističući da su već obavljena mjerenja posjeda na kojima će biti podignuti voćnjaci i zasijana trava.

Stručna lica koja budu obavljala rezidbu voća ujedno će obučavati voćare, kako bi sami mogli obavljati taj posao i održavati voćnjake u narednom periodu.

Jovanović je napomenuo da JICA u novembru završava realizaciju svog projekta i misiju pružanja pomoći povratku i ostanku stanovnika na selu na srebreničkom području.

Japanski stručnjaci su sedam godina bili stalno prisutni u Skelanima, nadzirali realizaciju projekata i korištenje doniranih sredstava, te mehanizacije i opreme na terenu radi dosljedne primjene modela razvoja poljoprivrede, obuke stanovništva i sprečavanja eventualnih zloupotreba donacija koje su obezbjeđivali sredstvima njihove vlade.

Očekuje se da će JICA na ovom području na proljeće početi novi trogodišnji projekat pomoći i edukacije, ali još se pouzdano ne zna šta će taj projekat obuhvatati.

JICA već sedam godina provodi poljoprivredne projekte i edukuje lokalno stanovništvo da, primjenom nauke i japanskih dostignuća u ovoj oblasti, obezbijedi što bolje prinose i zaradu. Uz stručnu teoretsku i praktičnu pomoć JICA im je obezbjeđivala sjemena, poljoprivredne alatke i mehanizaciju, sadnice voća, krave, ovce i pčele.

Japanci realizacijom ovih projekata nastoje omogućiti razvoj poljoprivrede i time održivost povratka, ostanak stanovništva na seoskim imanjima i da stvore uslove da, zajednički realizujući poljoprivredne i infrastrukturne projekte, Srbi i Bošnjaci izgrađuju međusobno povjerenje.

Izvor: Capital.ba/Srna