Ministarstvo poljoprivrede SAD (USDA) stavilo je, putem agencije za podršku farmerima (FAS), na raspolaganje certifikovanim proizvođačima organskog mlijeka od krava, ovaca i koza u 2023. godini 104 miliona američkih dolara na bazi projekcije povećanja njihovih troškova u odnosu na troškove koje su imali u 2022. godinu. Ova podrška će biti na snazi sve dok se poslovanje proizvođača organskog mlijeka ne vrati u “normalne” tržišne uslove. Inače, finansijska podrška farmerima u SAD se odobrava uglavnom samo onda kada dođe do narušavanja odnosa između tržišne prodajne cijene i prosječnih troškova proizvodnje pojedinih proizvoda i odobrava se samo privremeno dok postoji određeni tržišni poremećaj kakao bi se osigurala ciljna marža (razlika između prodajne cijene i cijene koštanja), za razliku od evropskog (EU) modela gdje je većina novčanih podsticaja za poljoprivredu fiksna bez obzira na trenutne tržišne uslove.

Izvor: USDA

Više o modalitetima podrške proizvođačima mlijeka u SAD na linku: