Ko su odgovorni za siguran i zdravstveno ispravan proizvod

Datum: 26.11.2013.

Proizvodnja i sugurnost hrane je uistinu globalno pitanje i jedan od prioriteta Evropske Unije (EU). Vlade i organizacije, kao što je Codex Alimentarius imaju glavnu ulogu u uspostavljanju sistema kontrole hrane. Uloga nacionalnih vlada jeste da uspostave jedinstvene sigurnosne standarde, tako da svi potrošači imaju isti nivo zaštite, da se svi proizvođači hrane, bilo domaći ili strani, jednako tretiraju i da su potrošači upoznati sa standardima koji se primjenjuju u industriji hrane.

Eldina Muftić, magistar poljoprivrednih nauka, menadžer za standarde kvalitete i sigurnost hrane u AgroLink-u, istakla je da su svi sudionici u lancu poljoprivredno-prehrambene industrije, od primarne proizvodnje, prerade do distribucije hrane, znači od njive do maloprodajnih trgovina i restorana, danas dužni poštovati određene standarde i propise kako bi krajnji potrošač imao siguran i zdravstveno ispravan prehrambeni proizvod. Uzmajući u obzir da je kvalitet i siguran proizvod briga svakoga u lancu prehrambene industrije zahtjeva odgovornost svih učesnika u tom lancu a da bi bili odgovorni moraju znati šta se od njih očekuje.

AgroLink je kroz svoj rad uvidio veliku potrebu u BiH za podizanjem svijesti o značaju sigurnosti hrane. Poseban naglasak stavlja na edukaciju i podizanju nivoa znanja svih sudionika od prizvođača do kranjeg potrošača o sigurnosti hrane, kontroli kvalitete i primjeni propisa i zahtjeva standarda.

Izvor: Agrolink.ba