Kompair: Nove linije za sušenje voća, povrća, ljekovitog bilja i pečuraka

Datum: 29.11.2013.

Od nedavno se u ponudi kompanije Kompair d.o.o. Doboj nalaze se i univerzalne komorne sušare za voće, povrće, ljekovito bilje i pečurke.

Novi proizvod kompanije Kompair odlikuje se inovativnom tehnologijom sušenja, uštedom energije i izuzetnim kvalitetom završnog proizvoda.

Pored komornih sušara Kompair d.o.o. Doboj u mogućnosti je da Vam ponudi i širok spektar prateće opreme koje uz sušare omogućavaju kompletiranje mini linija za proizvodnju konačnog proizvoda spremnog za izlazak na tržište.

Komore odlikuje inovativna tehnologija sušenja što podrazumijeva:
• Maksimalnu uštedu energije
• Vrhunski kvalitet osušenih proizvoda
• Ravnomjerno sušenje na svim ljesama
• Mikroprocesorsko vođenje procesa
• Predefinisane recepture sušenja različitih sirovina
• Zadovoljava kriterijume za uvođenje HACCP-a
• Ljese od nerđajućeg čelika – Inox EN 1.4301
• Obezbjeđuje proizvodnju sigurne i zdrave hrane

Rad komornih sušara je u potpunosti automatizovan i kontrolisan pomoću industrijskog PLC kontrolera. Postoje dva glavna režima rada koje je moguće izabrati vremenski i tehnološki definisano sušenje.

Kod vremenski definisanog sušenja korisnik zadaje vrijeme sušenja i ciljnu temperaturu komore u maksimalno četiri faze, dok se kod tehnološki definisanog sušenja, pored ciljne temperature zadaje i ciljni procenat suhe materije po fazama za sirovinu koja se suši.

Nakon završene pripreme sirovine potrebno je izvršiti odabir recepture sušenja (bilo neku od predefinisanih receptura ili definisati novu recepturu) nakon čega započinje proces sušenja. Ciklusi recirkulacije i izmjene vazduha se automatski smjenjuju utoku cijelog procesa sušenja. Izmjena faza sušenja se tako ne vrši automatski po dostizanju definisanog praga (bilo proteklog vremena ili procjene preostale suhe materije u sirovini).

Univerzalne komorne sušare projektovane su sa optimalnom raspodjelom strujanja toplog vazduha čime se postiže ravnomjerno sušenje na svim ljesama u komori. Inovativan dizajn komore te detaljne računarske simulacije strujanja vazduha sprovedene u procesu projektovanja garantuju ujednačen kvalitet sušenih proizvoda bez potrebe za premještanjem ljesa u toku sušenja.

Ljese (police) su izrađene od najkvalitetnijeg nerđajućeg čelika (INOX EN 1.4301). U radnom prostoru sušare nalazi se ukupno 25 ljesa. Dno ljesa je izvedeno od perforiranog lima što omogućava sušenje brojnih sirovina, od krupnijih plodova (šljive npr.) preko raznih vrsta voća i povrća, pečurki i bilja.

Ovakvim izborom materijala obezbjeđena je podloga za uvođenje HACCP sistema i proizvodnju zdrave hrane.

Korisnički interfejs je realizovan upotrebom kolor ekrana osjetljivog na dodir izuzetno preglednih ivizuelno dopadljivih ekrana koji omogućavaju jednostavan izbor tipa sušenja, recepture, uvid u sve bitne parametre procesa (aktuelni recept, temperatura, relativna i apsolutna vlažnost vazduhau komori, procjena preostalog dijela suhe materijeu sirovini te vrijeme preostalo do završetka sušenja).

Takođe, u slučaju pojave ne regularnog stanja u toku rada sušare na ekranu se vrši signalizacija i opis alarma. Konačno, moguće je pogledati grafikone kretanja svih relevantnih parametara u toku ciklusa sušenja.

Upravljački ormar je realizovana korištenjem isključivo najkvalitetnije SIEMENS sklopne, zaštitne i regulacione opreme uz oslanjanje na bogato iskustvo koje kompanija Kompair ima u projektovanju i izvođenju upravljčakih sistema. Sva strujna kola su zaštićena upotrebom automatskih osigurača, dok motor ventilatora posjeduje i bimetalnu (termičku) zaštitu.

Za više informacija o komorama pogledajte KATALOG Univerzalnih komornih sušara za domaćinstvo, mala i srednja preduzeća ili kontaktirajte Kompair Doboj putem telefona +387 53 203 820.

Izvor: Ekapija.ba