Konkurs Vajštefan (HSWT) univerziteta iz Trisdorfa za upis studenata na master studij iz Agromenadžmenta otvoren je do 15. juna 2023. godine. Nastava na ovom master studiju je na engleskom jeziku (za upis je potrebno certifikovano znanje engleskog jezika najmanje B1 nivoa). Studij traje dvije godine i vrednuje se sa 120 ECTS. Prvi semestar je praksa, što znači da studij počinje sa petomjesečnim volontiranjem u Njemačkoj. Master program iz Agromenadžmenta je, pored HSWT univerziteta, licenciran na određenom broju partnerskih univerzitata, uključujući u Univerzitet u Banjoj Luci. Studenti koji upišu ovaj master kurs imaju mogućnosti dobijanja dvojne diplome od HSWT univerzitata gdje se primarno upisuju i od još jednog univerziteta na kojem će provesti dio svog školovanja. Isti master studij studenti mogu upisati u školskoj 2022/2023. godini i na Poljoprivrednom fakultetu u Banjoj Luci.

Više infromacija na linku

Dodatne informacije zainteresovani studenti mogu dobiti od prof. Željka Vaška na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.