Master studij

Master iz ruralnog razvoja (Ruralni razvoj II) je inovativan, interdisciplinarni, jednogodišnji licencirani (60 ECTS) program koji polaznike uči širokom razumijevanju socio-ekonomskih faktora koji utiču na razvoj ruralnih zajednica. Sadržaj programa je dizajniran tako da dogradi i unaprijedi znanje ranijih i sadašnjih studenata poljoprivrednih i drugih fakulteta o ruralnom razvoju i da ih osposobi za praktičnu realizaciju politike ruralnog razvoja u regionu zapadnog Balkana. Master je prvenstveno namjenjen onima koji zbog limitiranosti ranijeg sistema visokog obrazovanja imaju nedostatak poznavanja problematike ruralnog razvoja.

Master (ili specijalistički) studij će istovremeno biti organizovan i realizovan na unverzitetima u Banjoj Luci, Novom Sadu, Tetovu i Tirani.

Program omogućava studentima da steknu i unaprijede svoja znanja i vještine:

 • razumjevanja istorijskog razvoja i trenutnog stanja ruralne ekonomije;
 • socioloških i demografskih karakteristika ruralnog stanovništva, ruralnih zajednica i ruralne kulture;
 • razumjevanja međusobnog odnosa između ekonomske, socijalne i ekološke dimenzije rauralnog razvoja;
 • zaštite životne sredine u funkciji održivog razvoja;
 • kreiranja i realizacije politike i mjera podrške ruralnom razvoju;
 • planiranja i podsticanja lokalnog i regionalnog razvoja;
 • identifikovanja i promovisanja ruralnog preduzetništva;
 • izrada i upravljanja projektima u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
 • unapređenja uslova života u ruralnim sredinama;
 • istraživačkih metoda koje omogućavaju razumjevanje faktora ruralnog razvoja i
 • komunikacije, prezentovanja i korištenja savremenih tehnologija u sferi savjetodavstva u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Projektni konzorcij je, poslje niza zajedničkih radionica i uz mentorstvo profesora sa partnerskih EU univerziteta (Reading, Wageningen, Helsinki i Prag), razradio kurikulume za predmete koji će se prema istom sadržaju izvoditi na svim balkanskim univerzitetima. Studenti su obavezni da slušaju 4 obavezna predmeta: 1. Ruralni razvoj, 2. Ruralna ekonomija, 3. Ruralna ekologija i 4. Ruralna sociologija. Pored obaveznih predmeta studenti biraju i 4 izborna predmeta sa šire liste od 20 izbornih predmeta ponuđenih na II ciklusu studija na studijskom programu Agrarana ekonomija i ruralni razvoja Univerziteta u Banjoj Luci. U školskoj 2012/13. godini studenti su odabrali sljedeće izborne predmete: 1. Upravljanje projektima u poljoprivredi, 2. Razvoj preduzetništva u ruralnim područjima, 3. Savjetodavstvo u poljoprivredi i ruralnom razvoju i 4. Razvoj kooperativa.

Nakon položenih 8 ispita (koji se zajedno vrednuju sa 40 ECTS) polaznici će raditi i braniti master rad (koji se vrednuje sa 20 ECTS) pod mentorstvom nekoga od predavača sa master studija.

Po završetku master studija iz ruralnog razvoja polaznici će moći da nastave karijeru u savjetodavstvu, razvojnim agencijama, lokalnoj, entitetskoj i državnoj administraciji, projektnim jedinicama, kooperativama i drugim nosiocima ruralnog preduzetništva.