Mercator BH: Recertifikacija sistema ISO 9001 i implementacija HACCP

Datum: 1.11.2013.

Mercator BH je u periodu od 22. do 24. oktobra 2013. obavio uspješno recertificiranje sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001 : 2008 od strane renomirane međunarodne certifikacijske kuće SIQ.

„Neprekidno poboljšanje svog poslovanja, kako na međunarodnom, tako i na području BiH, trgovački lanac Mercator BH d.o.o dokazao je i uspješnim recertifikacijskim auditom. Primjenom standarda menadžmenta kvalitetom, primjenom dobrih higijenskih, proizvodnih, skladišnih, distribucijskih, prodajnih praksi za trgovine u poslovanju sa hranom, Mercator BH kontininuirano ukazuje na važnost implementacije standarda i njihove praktične primjene u svakodnevnoj praksi.. Razvojna politika, definirana politika kvaliteta i sigurnosti kao i opredijeljenost za istu u Mercator BH, pokazatelj je i težnja najvišeg rukovodstva u integriranju kvaliteta u poslovnu politiku kao ključnog faktora za ukupan uspjeh firme i ispunjenje zahtjeva svih zainteresiranih strana te povećanje njihovog zadovoljstva i povjerenja. Politika sistema upravljanja kvalitetom je sastavni dio strateške politike Mercator BH, a poštivanje iste su opredijeljenost i obaveza svih uposlenika“, naglasio je Neven Hadžisujelmanović, direktor društva Mercator BH.

Amela Semić, rukovodilac službe interne kontrole i kvaliteta u Mercator BH i nosilac projekta recertificiranja , navela je: „ Mercator BH svoje poslovanje u skladu sa međunarodnim standardima razvija još od 2004. godine i i zalaže se na stvaranju zakonom propisanih uvjeta i uvjeta koje preporučuje „Codex Alimentarius Commission“. Implementacijom HACCP sistema, Mercator BH potrošačima i korisnicima svojih proizvoda demonstrira sposobnost da kontinuirano proizvodi i obezbjeđuje zdravstveno sigurnu hranu i koristi sirovine, opremu i materijale u kontaktu sa hranom (ambalažu), potpuno sigurne sa stanovišta mogućnosti kontaminacije hrane, što je svakako najbitniji elemenat povjerenja potrošača. Standard temeljen na HACCP principima uključuje elemente sistema sigurnosti hrane, sistema upravljanja kvalitetom i preduvjete za proizvodnju zdravstveno ispravnih i sigurnih proizvoda.“

ISO 9001 i HACCP su kompatibilne norme koje teže najboljem načinu zadovoljenja zahtjeva kupaca i zakonske regulative i korak su više za poslovanje trgovačkih kompanija usmjeren na zdravstvenu ispravnost hrane.

Sistematičnom primjenom HACCP-a, kao naučno utemeljenom metodom za prepoznavanje relevantnih opasnosti po zdravlje, procjenom i analizom rizika, utvrđivanjem kritičnih tačaka upravljanja procesima na kojima se vrši nadzor i koje se kroz preventivne mjere mogu dovesti pod kontrolu, na prepoznatljiv i efektivan način, Mercator BH daje povjerenje potrošaču, obezbjeđujući kvalitet i sigurnost prehrambenih proizvoda i svih procesa realizacije usluga.To svakako indicira na profesionalnost trgovačkog lanca Mercator BH, koji svom potrošaču uvijek nudi više, sa sofisticiranim, kvalitetnim i dokumentovanim sistemom upravljanja i dobro definiranom praksom i koji preuzima ozbiljnu odgovornost za svoje proizvode i usluge.

Izvor: Agrolink.ba/Ekapija.ba