Mogućnost samozapošljavanja žena na selu kroz uzgoj nevena i kamilice

Datum: 28.10.2013.

U okviru projekta „Plantažni uzgoj nevena i kamilice kao mogućnost samozapošljavanja žena na selu“ u petak je u sali Skupštine opštine Sokolac održano predavanje sa temama: plantažiranje nevena i kamilice i sertifikacija proizvoda. Kroz kratki vodič i predavanje, Prof. dr Nada Šumatić i Doc. dr Marijana Kapović upoznale su učesnice projekta sa karakteristikama, uzgojem i upotrebom kamilice i nevena, te objasnile proces i prednosti certifikacije proizvoda.

Prof. dr Nada Šumatić sa Šumarskog fakulteta iz Banjaluke istakla je da su prilikom odabira vrsta pazili da to budu biljke koje su tražene na tržištu, koje nemaju velikih zahtjeva za uzgoj, a za čiju proizvodnju postoji podsticaj što je takođe jako važno.

Doc. dr Marijana Kapović-Solomun objasnila je da postoji potreba uzgoja ove biljke a da upravo na našim prostorima postoje prirodni uslovi i velike površine zemljišta koje bi se mogle iskoristiti, te tržište na kojem bi mogli plasirati svoje proizvode.

“S obzirom da su i neven i kamilica biljke kojim romanijski uslovi odgovaraju, predstavili smo uzgoj i sertifikaciju ovih ljekovitih biljaka. Radi se o biljkama koje nemaju neke posebne zahtjeve.

Uspjevaju na skoro svim vrstama zemljišta, u klimatskim uslovima kakvo je romanijsko područje, sa niskim temperaturama, pojavom ranih i kasnih mrazeva, a što je najbitnije postoji tržište i velika potreba za ovim biljnim vrstama. U poređenju sa drugim biljkama troškovi osnivanja plantaža po jednom hektaru nisu suviše visoki pa smatram da bi to bilo korisno ženama koje su nezaposlene, koje žive na selu i imaju neiskorišteno zemljište”, kaže Kapović-Solomun, dodavši da je veliki broj otkupljivača zainteresovan za otkup ljekobilja tako da tržište ne bi trebalo da predstavlja problem.

Prema nekim podacima u Bosni i Hercegovini ljekovito bilje se uzgaja na 300 hektara, a broj firmi koje se bave ljekovitim biljkama i sporednim šumskim proizvodima kreće se između 250 i 300. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela predviđa sredstva za proizvodnju i prodaju ljekovitog i aromatičnog bilja, regresiranje mineralnog đubriva te organsku biljnu proizvodnju koju ostvaruju proizvođači za sertifikovanu organsku proizvodnju. Na osnovu navedenog, može se zaključiti da plantažni uzgoj ljekobilja u Republici Srpskoj i BiH ima budućnost, čemu u prilog govori i činjenica da se određeni procenat ljekovitog bilja uvozi, zbog deficita domaće proizvodnje putem plantažiranja.

Predavanje je dio projekta „Plantažni uzgoj nevena i kamilice kao mogućnost samozapošljavanja žena na selu“ koji implementira Lokalna akciona grupa „Devetak“ uz partnerske opštine Rogaticu, Han Pijesak i Sokolac i finansijsku podršku Gender centra Vlade RS (FIGAP program).

Izvor: Ekapija.ba