Na Klasovim ambalažama i informacije o hranjivim vrijednosti proizvoda

Datum: 24.10.2013.

Prehrambena kompanija Klas d.d. Sarajevo među rijetkim je domaćim proizvođačima koji strogo primjenjuju međunarodno priznate standarda upravljanja kvalitetom (HACCP, ISO 9001, ISO 14001 i Halal) u svim fazama proizvodnje i distribucije hrane na tržište, te prate najnovije europske i svjetske trendove u deklarisanju i označavanju proizvoda.

Kako bi dobili više informacija o principima, zahtjevima i odgovornostima propisanim novim Pravilnikom o informisanju potrošača o hrani, predstavnici Klasa učestvovali su na radionici “Informisanje potrošača o hrani”, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane BiH i Međunarodne finansijske korporacije (IFC).

“Pravilnik o pružanju informacija o hrani potrošačima u BiH, kao i u zemljama EU, bit će obavezujući od 13. decembra 2014. godine, odnosno decembra 2016. godine za informacije o hranjivim vrijednostima proizvoda. Primjenom ovog pravilnika potrošačima će biti osigurane potpunije informacije o hrani, odnosno neobmanjujuće, jasne i čitljive deklaracije, čime se omogućava izbor hrane prema odgovarajućim prehrambenim potrebama i navikama pojedinca. S obzirom na to da Klas već primjenjuje većinu smjernica iz novog Pravilnika za označavanje i deklarisanje sastojaka, alergena i hranjivih vrijednosti proizvoda, ne očekujemo nikakve probleme u implementaciji Pravilnika. Tehnolozi Klasa kontinuirano prate zakonsku regulativu BiH i EU, te u skladu s tim i plasiraju proizvode na domaće i inostrano tržište”, istakla je Sanela Zahiragić, tehnolog za ambalažu u kompaniji Klas d.d. Sarajevo.

Izvor: Ekapija.ba