Institut: Ko je Maja Galić?

Maja: Moje ime je Maja Galić i rođena sam 16.06.1988. godine u Mrkonjić Gradu, gdje sam završila osnovnu i srednju školu, nakon čega sam upisala studije na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci, smjer Agrarna ekonomija i ruralni razvoj. Na pomenutom usmjerenju sam diplomirala 2011. godine i stekla zvanje diplomiranog agroekonomiste.

Institut: Čime se trenutno baviš?

Maja: Već jedanaest godina radim u mikrokreditnoj organizaciji „EKI“ na poziciji kreditnog službenika. Moj trenutni angažman usko je vezan za moju primarnu struku, odnosno na svakodnevnom nivou susrećem se kako sa finansijama, tako i sa poljoprivredom. Prilikom odobravanja i same obrade kreditnih zahtijeva veoma je važno da se pomenute oblasti dobro protumače i razrade, u čemu su mi svakako od koristi stečena znanja sa fakulteta.

Institut: Generalno posmatrano, koje su osnovne karakteristike u agrarnom sektoru na području u kojem radiš?

Maja: Ono što me posebno raduje i što hoću da naglasim je činjenica da se sve veći broj mladih porodica na području na kojem radim (opštine Mrkonjić Grad, Šipovo, Ribnik i Jezero) odlučuje da živi i radi na selu, te da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Obzirom da mladi ljudi danas veoma često imaju poteškoća oko obezbjeđivanja finansijskih sredstava za započinjanje posla u ruralnim područjima, mikrokreditne organizacije sve češće postaju siguran servis kod ulaganja u mehaniazciju, stočni fond, nabavku obrtnih sredstava, uopšte započinjenja agrobiznisa i sl.

Institut: Koliko su ti, u trenutnom poslovnom angažmanu, važna znanja i vještine koja si stekla na studijama „Agroekonomije“?

Maja: U svom poslu, veoma često dolazim u situaciju da stečena znanja sa fakulteta primjenim u direktnom kontaktu sa korisnicima. Istovremeno, smatram kako je moja struka u prednosti u odnosi na druge zbog dodatnih znanja i vrijednosti koja posjedujem, a koja su vezana za agrarni sektor i primjenu ekonomije u istom. Zbog toga, mogu da budem od koristi kako klijentima, tako i radnim kolegama kojima posmatrano područje nije u sferi stečenog zvanja.

Institut: Planovi za budućnost?

Maja: Budući da živim u lokalnoj zajednici u kojoj dominira ruralno područje, gdje se veliki broj ljudi bavi sa nekim od oblika poljoprivredne proizvodnje, u bližoj budućnosti se i dalje vidim u istom poslu, kao podrška pomenutim proizvođačima i području u kojem živim. Takođe, mišljenja sam da na našim prostorima postoje značani uslovi za napredak i prosperitet. Putujući Evropom i svijetom, imala sam priliku da spoznam veliki broj prirodnih i drugih bogatstava, pri čemu sam shvatila da naša zemlja ni po čemu ne zaostaje za svijetom u ovom pogledu. Naprotiv, u nekim slučajevima čak i prednjačimo. Zbog toga bih voljela da i drugi mladi ljudi pokušaju pronaći vlastiti smisao života i rada na ovim područjima, jer su uslovi za započinjanje posla, a samim tim i boljeg života, bar u agrarnom sektoru veoma povoljni.

Institut: Zašto studirati danas i zašto baš „Agrarnu ekonomiju“?

Maja: Kako bismo na pravi način iskoristili prethodno pomenute resurse, moramo biti adekvatno i formalno osposobljeni, naučeni i obučeni u skladu sa svim znanjima neophodnim za život i rad u agrarnom sektoru. To sam shvatila na vlastitom primjeru. Zbog toga sa sigurnošću mogu reći kako je Poljoprivredni fakultet u Banja Luci, a u sklopu njega usmjerenje „Agrarna ekonomija i ruralni razvoj“ najbolji izbor za mlade ljude koji na bilo koji način vide svoju budućnost u poljoprivredi.