Od 28. do 30. septembra u Klužu (Rumunija) održaće se 22. međunarodna konferencija pod nazivom “Life Science for International Environment”. Program konferencije promoviše dinamičnu razmjenu informacija, iskustava, inovativnih ideja i koncepata u različitim područjima istraživanja u poljoprivredi, prehrambenoj tehnlogiji, vetrini i šumarstvu. Jedna od sekcija konfencije je Ekonomika i ruralni razvoj.

Više informacija o konferenciji na linku