Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku RS proizvodnja mlijeka u RS je u 2022. godini bila veća za 9,7% u odnosu na prethodnu 2021. godinu. Proizvedeno je ukupno 295 miliona litara mlijeka u čemu domira kravlje mlijeko (98,6%). Otkup mlijeka za industrijsku preradu je smanjen za 2,1% u odnosu na prethodnu godinu. Izvor podataka je anketno istraživanje koje svake godine provodi RSZ RS.

Tržišnost mlijeka je i dalje niska, jer se otkupi i preradi samo 42% proizvedenog mlijeka (124 miliona litara). U sir i druge proizvode se na poljoprivrednm gazdinstvima preradi 35,4%, za ishranu stoke se utroši 9,3%, direktno se proda 7,7%, na gazdinstvima se popije 6,3%, a a izgubi se 0,3% proizvedenog mlijeka. Navedni podaci ukazuju da je i dalje značajan broj gazdinstava koja imaju mali broj muznih grla koja drže prevenstveno radi zadovoljavanja porodičnih potreba u mlijeku i mesu. Ova gazdinstava proizvedu i utroše gotovo polovnu mlijeka proizvedenog u Republici Srpskoj, a druga polovina završi na tržištu posredsvom mljekara ili direktne prodaje. Podsticaji po litri otkupljenog mlijeka održavaju komercijalne farme koje sirovinom snabdijevaju mljekarsku industriju, a podsticaji po muznom grlu (koji su prvi put uvedeni 2023. godine) trebali bi imati pozitivan efekat na opstanak malih farmi koje se bave proizvodnjom mlijeka.

Izvor: RZS RS, link