Novosti iz svijeta

Čitajte najnovije vijesti iz svijeta u oblasti poljoprivrede.

Dostupnost električne energije u svijetu

Svjetska banka je objavila najnovije podatke o dostupnosti električne energije u svijetu i za svaku državu ponaosob. Prema tom izvoru 91,4% stanovništva u svijetu je 2021. godine imalo pristup električnoj energiji. Podataka za BiH je da 100% stanovništva ima dostupnu električnu energiju. Stanje se popravlja jer je prije deset godina...

Evropa krči neisplative zasade jabuka

U Evropi se krče voćnjaci pod jabukama, koji nisu isplativi. Procjenjuje se da je 30 odsto ukupnih zasada pod jabukama jednostavno nestalo. Danas se riječi voćarstvo i jabuka ispisuju crnim slovima, jer je i situacija takva, ocijenio je profesor dr Franci Štampar sa Biotehničkog fakulteta u Ljubljani, na nedavnom savjetovanju...

Pad otkupne cijene sirovog mlijeka u svijetu

Međunarodna mreža IFCN izračunava i objavljuje referentnu svjetsku cijenu mlijeka i istovremeno prati svjetsku cijenu stočne hrane koja se koristi u proizvodnji mlijeka. Prema metodologiji koju se primjenjuje svjetska cijena mlijeka  izračunava se kao otkupna cijena mlijeka najvećih mljekara širom svijeta agrerirana na bazi cijene njihovih gotovih proizvoda i standardnih...

“Solarne” ovce kosilice

Ovce je nekada držalo gotovo svako seosko domaćinstvo u planinskom području BiH. Uzgoj se u velikoj mjeri bazirao na nomađenju koje je kasnije bilo sve manje popularno, a broj ovaca se drastično smanjivao. 1960. godine i BiH je bilo 2,2 miliona ovaca, a 2022.  godine jedan million. Umjesto koristi od...