Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je, posredstvom Agencije za agrarana plaćanja, 6. februara 2023. godine objavilo Pravilnik o uslovima i naučinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i selua u Republici Srpskoj za 2023. godinu. Pravilnikom uglavnom ima iste mjere kao i prethodnih godina, s tima da su izmjenjeni (smanjeni) donji limiti, bog čega se očekuje da će pravo na podsticaje ostvariti veći broj poljoprivrednih gazdinstava, a uvedene su i neke nove mjere. Pored toga, agrarni budžet za 2023. godinu je znatno povećan, tako da se će podsticaje sigurno dobiti veći broj poljoprivrednih proizvođača, sa prilikom da se kod mjera gdje je pravo definisano „do iznosa“ većina korisnika imati priliku da dobije maksimalno predviđene iznosa.

Kompetana pravilnik se može preuzeti na linku pravilnik.

Obrasci za prijavu za pojedine vrste podsticaja mogu se preuzeti na sajtu Agencija za agrarana plaćanja RS obrasci.