Održan seminar o poljoprivrednoj biotehnologiji i svjetskoj opskrbi hranom

Datum: 29.9.2013.

Ambasada SAD-a u Sarajevu, u suradnji s Agencijom za sigurnost hrane u BiH, održala je niz prezentacija/seminara u Banjaluci i Sarajevu na kojim je razgovarano o bh. regulatornom okviru za poljoprivrednu biotehnologiju i svjetskoj opskrbi hranom.

Jednodnevni seminari organizovani za vladine zvaničnike i kreatore politika, kao i za poljoprivrednike, izvoznike i uvoznike koji rade u sektoru stočarstva u BiH, ponudili su informacije o najnovijim tehnologijama i najboljim iskustvima u poljoprivredi s ciljem smanjenja problema unutar ove grane i povećanja privredne proizvodnje.

Na seminarima se razgovaralo o bh. procedurama za uvođenje biotehnološke hrane na tržište, o nutritivnoj vrijednosti, ekonomskim učincima i budućim trendovima na području stočne hrane.

Ekonomski odjel Ambasade SAD-a sponzorisao je seminare jer, kako je to učesnicima kazala Christine Harbaugh iz ekonomskog odjela, “poljoprivredni sektor je važan za BiH ne samo zato što opskrbljuje zemlju hranom nego zato što i osigurava zaposlenje i rast privrede ove zemlje”.

Seminari su se bavili i važnošću usvajanja transparentnih, međunarodno priznatih, naučno temeljenih mjera kao sredstva za rast poljoprivrednog sektora BiH tako olakšavajući BiH da učestvuje u svjetskoj privredi.

Domaćin seminaru u Banja Luci je bila Trgovačka komora RS- a, a domaćin seminaru u Sarajevu je bila Ambasada SAD-a, saopćeno je iz Ambasade SAD-a u BiH.

Izvor: Ekapija.ba