Oživljavanje prerađivačke industrije ključ za razvoj

Datum: 9.10.2013.

Revitalizacija prerađivačke industrije putem oživljavanja postojećih tehnoloških resursa ključni je instrument za oporavak industrije Republike Srpske, povećanje obima proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta.

Navodi se ovo u dokumentu „Strategija i politika razvoja industrije RS od 2014. do 2018. godine“, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine.

Učešće ukupne industrije u bruto društvenom proizvodu (BDP) RS u 2009. godini iznosilo je 16 odsto, u 2010. godini 15,8 odsto, a u 2011. godini 15,9 odsto. Učešće prerađivačke industrije u BDP-u u 2009. godini iznosilo je 9,4 odsto, u 2010. godini je smanjeno na 8,9 odsto, a u 2011. godini neznatno je povećano i iznosilo je devet odsto.

U strategiji je navedeno šest osnovnih ciljeva razvoja industrije RS u idućem četvorogodišnjem periodu. Među njima su poboljšanje poslovnog okruženja i povećanje investicija u industriju, upravljanje razvojem, revitalizacija industrije, unapređenje sistema infrastrukture kvaliteta za potrebe industrije, povećanje zaposlenosti i smanjenje štetnog uticaja industrije na životnu sredinu.

- Realizacija navedenih strateških ciljeva doprinijeće ostvarenju sveobuhvatnog cilja odnosno reindustrijalizaciji, ali treba naglasiti da je proces reindustrijalizacije dug i nije ga realno moguće u potpunosti ostvariti u periodu implementacije ove strategije – navedeno je u dokumentu.

U radnoj verziji strategije se ističe da je poboljšanje poslovnog okruženja prioritetni strateški cilj, te da će Vlada preispitati osnovanost postojanja svih parafiskalnih davanja na republičkom i lokalnom nivou u smislu opterećenja preduzeća i preduzeti aktivnosti radi njihovog smanjenja i ukidanja.

Strategijom je predviđeno i da će podrška industriji tekstila, kože i obuće biti data primjenom niže osnovice za doprinose u iznosu od 25 odsto prosječne mjesečne bruto plate ostvarene u RS. Cilj te mjere je fiskalno rasterećenje ovog sektora, koji zauzima veoma važno mjesto u pogledu zapošljavanja.

Izvor: Capital.ba/Glas Srpske