Međunarodna mreža IFCN izračunava i objavljuje referentnu svjetsku cijenu mlijeka i istovremeno prati svjetsku cijenu stočne hrane koja se koristi u proizvodnji mlijeka. Prema metodologiji koju se primjenjuje svjetska cijena mlijeka  izračunava se kao otkupna cijena mlijeka najvećih mljekara širom svijeta agrerirana na bazi cijene njihovih gotovih proizvoda i standardnih troškova i sublimira se kroz indikator svjetske cijene mlijeka (Wordl Price Milk Indicator). Počevši od 2016. godine, kada je bila najniža, cijena sirovog mlijeka je imala višegodišnji rast, sa povremenim oscilacijama.  Svoj pik cijena mlijeka je dostigla početkom 2022. godine kada je izbio ratni sukob u Ukrajina i kada je došlo i do drastičnog poskupljena stočne hrane. Od početka prema kraju 2022. godine cijena sirovog mlijeka u svijetu ima trend smanjenja.

Prosječna otkupna cijena mlijeka iskazuje se u različitim valutama, a kada se svede na KM po tadašnjim kursevima, u novembru 2022. godine (zadnji poznati podatak koji je mreža objavila) prosječna otkupna cijena mlijeka (standard za izračun cijene je mlijeka je mlijeko sa 4% masnoće i 3% protenina) je tada bila u  Velikoj Britaniji 0,76 KM/kg, u EU 0,77 KM/kg, a u SAD i Australiji 0,80 KM/kg.

I cijena stočne hrane je u međuvremenu tokom 2022. godine opadala, ali je odnos cijene sirovom mlijeka i cijene koncentrata koji se koristi za ishranu muznih grla narušen na štetu proizvođača mlijeka. Odnos cijene sirovom mljeka i cijene koncentrata je sve nepovoljniji i krajem 2022. godine za litar prodatog mlijeka moglo se kupiti oko 1,2 kg koncentrata.

Prethodni podaci ukazuju da su proizvođači mlijeka u svijetu u 2023. godinu ušli sa niskom ekonomičnošću.  Podaci iz nekih drugih izvora ukazju da je pad cijena sirovom mlijeka i gotovih proizvoda koji se prave od mlijeka nastavljen u prvoj polovini 2023. godine, što znači da proizvodnja mlijeka ulazi u još jednu od kriza. Sve navedeno se odnosi na svjetsko tržište mlijeka, a pošto slični podaci ne postoje za BiH, može se samo pretpostaviti da se, zbog otvorenosti BiH ekonomije, ono što se dešava na svjetskom tržištu mlijeka „prlijeva“ i na domaće tržište, sa manjim ili većim kašnjenjem.

Izvor: IFCN

Podaci o kretanju cijene sirovog mlijeka i cijene koncentrata koji se koristi u proizvodnji mlijeka dostupni su za period 1995-2022. na linku