U zadnjoj sedmici marta (27-31. 03. 2023.) nastavljen je pad cijena pšenice, kukuruza i soje na Produktnoj berzi u Novom Sadu.

Kukurz je prometovan po prosječnoj cijeni od 22,57 dinara/kg (bez PDV), preračunato u KM 0,38 KM/kg. Nakon visoke berzanske cijene koju je kukuruz imao početkom novembra 2022. godine njegova cijena je od tada u stalnom padu.

Pšenica je prometovana po prosječnoj cijeni od 23,16 dinara/kg (bez PDC), preračunato u KM 0,39 KM/kg. Pšenica je najveću cijenu imala u oktobru 2022. godine, od kada je njena cijena u padu, kao i cijena kukurza.

Soja je prometovana po prosječnoj cijeni od 56,30 dinara/kg (bez PDV), preračunato u KM 0,94 KM/kg.

Izvor: Produktna berza Novi Sad link