Počinje analiza postojećih propisa o hrani

Datum: 27.8.2013.

U cilju usaglašavanja propisa o hrani, te određivanja prioritetnih propisa za pripremu i predlaganje Vijeću ministara BiH u Mostaru je jučer je održan sastanak predstavnika Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Privredne komore Federacije BiH. Na sastanku je dogovoreno da će radna grupa predložena od strane dviju institucija s ciljem zaštite potrošača i stavljanja proizvođača u ravnopravan položaj izvršiti pregled i analizu važećih propisa o hrani, te pripremiti usaglašen prijedlog izmjena i dopuna važećih propisa o hrani ili izradu novih propisa. U predstojećem periodu planirana je realizacija navedenih aktivnosti sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH, te Privrednom komorom RS i Privrednom komorom Brčko distrikta BiH.

Agencija za sigurnost hrane BiH je u sklopu priprema Prijedloga Programa rada za 2014. godinu svim nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, Vanjskotrgovinskoj komori BiH, te privrednim komorama entiteta i Brčko distrikta BiH dostavila zahtjev za iskazivanje potreba za iniciranje i izradu propisa o hrani, te je prijedloge koji su bili u nadležnosti Agencije uvrstila u Prijedlog Programa rada.

Shodno odredbama 54. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), Agencija inicira, priprema i organizira izradu provedbenih propisa iz ovog zakona, a u cilju zaštite interesa potrošača, omogućavanja potrošačima da izvrše izbor u vezi sa hranom koju konzumiraju i zaštite interesa proizvođača.

Agencija za sigurnost hrane BiH u saradnji sa nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH ulaže velike napore na usuglašavanju propisa o hrani sa zakonodavstvom Evropske unije. Na prijedlog Agencije u proteklom periodu je objavljen Zakon o GMO i 105 pravilnika o hrani, dok je pet pravilnika doneseno od strane Vijeća ministara BiH i trenutno je u fazi objave u Službenom glasniku BiH. Proces usklađivanja propisa prije svega doprinosi visokom stepenu zaštite zdravlja potrošača, ali isto tako ima i značajan financijski učinak na određene privredne grane, kao i na ispunjavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, priopćili su iz Agencije za hranu.

Izvor: Ekapija.ba