Opština Sokolac, u saradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid Association, raspisala je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjele 20 plastenika od 100 m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom. Krajnji korisnici sufinasiraju troškove plastenika sa najmanje 20%, a ostali finansiraju Opština Sokolac i NVO Muslim Aid Association. Pravo na prijavu za ovu vrstu pomoći imaju nezaposlene osobe ili osobe sa minimalnim primanjima i mlade osobe sa područja opštine Sokolac koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili je zemljište u vlasništvu članova uže porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup. Poziv je objavljen 6. marta 2023. godine, a rok za predaju prijava je 20. mart 2023. godine.

Link