Univerzitet primjenjenih nauka Vajnštefan-Trisdorf (HSWT) iz SR Njemačke je započeo proces nominacije za strane studente osnovnih studija za pohađanje ljetnog semestra u okviru SP ” Poljoprivreda, hrana i ishrana”, koji će se organizovati sledeće godine od 22.marta do 12.jula 2024. godine u kampusu Trisdorf.

Predavanja ovog programa na engleskom jeziku su posebno namjenjena naprednim studentima osnovnih studija iz oblasti poljoprivrede, hrane, ishrane i srodnih predmeta. Program je osmišljen tako da studentima pruži uvid u nastavne sadržaje i metode, kao i u nauku i kulturu u Nemačkoj.

HSWT nudi dvije stipendije iz Erasmus + program mobilnosti KA171 studentima druge i treće godine studija, koji su upisani u odgovarajuće oblasti studija na Univerzitetu u Banjoj Luci. Stipendije će pokriti troškove života i putne troškove za boravak u Njemačkoj.

Rok za nominovanje studenata (ukupan broj nominacija je 15) na Program je 31. oktobar 2023. godine. Prijava za nominovanje na Program se može obaviti lično i to prof. dr Gordani Rokvić – Knežić, koordinatoru za međunarodnu saradnju ili na mejl adresu: gordana.rokvic@agro.unibl.org. Nakon prihvatanja nominacije, aplikanti će obaviti intervju sa profesorima sa SP Poljoprivreda, hrana i ishrana HSWT – a , koji će izvršiti i konačan odabir kandidata za stipendiranje.

Više informacija o Programu možete pronaći na sledećem linku.