U ponedjeljak, 10.07.2023. u Banjaluci će biti održana treća radionica u okviru projekta “Agripreneur”. Na završnoj radionici će biti riječi o dosadašnjim rezultatima ostvarenim tokom realizacije projekta kao i potencijalnim modalitetima održivosti projektne incijative u narednom
periodu. Biće govora o različitim vidovima udruživanja, kao važnom alatu za ostvarivanje preduzetničkih ciljeva. Učesnici će imati prilike da se upoznaju sa iskustvima mladih preduzetnika, koji se organizovano bave poljoprivrednom proizvodnjom. Radionica će biti održana u prostorijama Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.