Master studij „Agromenadžment“ jedno je od usmjerenja koje je u ponudi na drugom ciklusu studija na Poljoprivrednom fakultetu u Banjoj Luci i koje je nedavno dobilo potvrdu o reakreditaciji. Ovaj master studij izvodi se na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci od školske 2021/22. godine, a na osnovu prve akreditacije koja je dobijena 2019. godine. Reakreditacija (zbog isteka prethodne) je izvršena od strane „Instituta za akreditaciju, certifikaciju i osiguranje kvaliteta AQUIN“ iz Njemačke, nezavisnog tijela ovlaštenog za obavljanje poslova akreditacije unutar i van EU. Potvrda o novoj akrediticaji dobijena je počektom maja 2023. godine i važi do 2029. godine. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banja Luci je jedna od članica međunarodne IMA mreže (International Master in Agricultural Management), koju čini 20 univerziteta iz 10 država Evrope i Azije u kojima je ovaj master program akreditovan i izvodi se prema jedinstvenom nastavnom planu i programu, razvijenom na Fakultetu „Weihenstephan Triesdorf“ („Weihenstephan Triesdorf University of Applied Sciences”) u Njemačkoj, koji je osnivač i koordintor IMA mreže. Dvogodišnji master program „Agromenadžement“ (što uključuje jedan semestar prakse) moguće je upisati na na Poljoprivrednom fakultetu u Banjoj Luci u školskoj 2023/24 godini.