Potrebno ubrzati pripreme za uspostavu IPARD struktura

Datum: 18.9.2013.

Na sjednici Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održanoj jučer određeni su rokovi koji se tiču realizacije zaključaka s 52. sjednice Zastupničkog doma PSBiH u svezi Izvješća iz oblasti poljoprivrede za BiH za 2012. godinu.

U svezi zaključka koji glasi: „S ciljem osiguranja trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima s Europskom unijom, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u suradnji s nadležnim institucijama na svim razinama vlasti u BiH treba da izradi plan preuzimanja zakonodavstva EU iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, te po žurnom postupku pripremi izmjene i dopune potrebnih zakonskih rješenja“, zaključeno je da će Plan preuzimanja regulative za narednu godinu biti pripremljen u prosincu 2013. godine, a redovni godišnji Plan preuzimanja regulative EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja izrađuje se i ažurira svake godine do kraja prosinca.

Također, zaključeno je da izmjene i dopune Zakona o hrani, Zakona o veterinarstvu i Zakona o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju pripremit će se do kraja prosinca ove godine i uputiti u proceduru dostavljanjem prijedloga izmjena i dopuna sva tri zakona na mišljenje nadležnim institucijama.

Kada je u pitanju zaključak koji glasi: „Potrebno je izraditi plan postupnog usklađivanja poticajnih mjera za stvaranje istih uvjeta za sve poljoprivredne proizvođače u zemlji i ubrzati aktivnosti na uspostavi IPARD-ove operativne strukture za korištenje pretpristupnih fondova u okviru IPA-ine pretpristupne pomoći, s ciljem poboljšanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje u BiH“, odlučeno je da plan usklađivanja mjera ruralnog razvoja i općih usluga bude izrađen do kraja prosinca 2013. godine, a plan usklađivanja mjera direktne potpore i mjera tržišne politike tijekom 2014. godine.

Zaključeno je i da se plan završetka aktivnosti na uspostavljanju operativne IPARD strukture za korištenje pretpristupnih fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj u okviru IPA pretpristupne pomoći sprovodi kontinuirano, jer ne može biti određen rok zato što to zavisi od organizovanja sastanka na najvišoj razini (entitetski premijeri, predsjedatelj Vijeća ministara BiH, resorni ministri poljoprivrede i financija).

Na kraju, zaključeno je da je do kraja listopada 2013. godine potrebno izraditi prijedlog konkretnih mjera zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje u kontekstu primjene potpisanih sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA, SSP, Turska).

Članovi Povjerenstva su se upoznali sa realizacijom zaključaka sa sjednice Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine, koja je održana 26. februara ove godine povodom Izvješća o radu i potreškoćama s kojima se susreće Tehnički tim Ureda za veterinarstvo BiH za primjenu Mape puta s ciljem stvaranja uvjeta za izvoz proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla.

Povjerenstvo je upoznato i s Izvješćem o realizaciji zaključaka koji su usvojeni na sjednici ovog Povjerenstva prilikom razmatranja i usvajanja Izvješća iz oblasti poljoprivrede za BiH za 2011. godinu, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

Izvor: Ekapija.ba/Fena