Povećanje konkurentnosti i jačanje izvoza u sektoru poljoprivrede, primjenom IT tehnologija

Datum: 10.9.2013.

VTK BiH, AgroLink, USAID/Sida FARMA projekat i AEPC projekat organiziraju skup na temu “Povećanje konkurentnosti i jačanje izvoza u sektoru poljoprivrede, primjenom IT tehnologija”, u četvrtak, 12.09.2013. godine u 11h u Sarajevu.

Ovom prilikom će biti predstavljeni Poljoprivredni tržišni informacioni sistem (PTIS), i Sistem sljedivosti prehrambenih proizvoda koje implementira AgroLink koristeći napredna softverska rješenja. Rad AgroLinka su podržali USAID/Sida FARMA projekat, te Ministarstvo vanjskih poslova Norveške putem AEPC projekta.

PTIS je namjenjen proizvođačima, trgovcima, potrošačima i kreatorima politika. Cilj sistema je osigurati transparentan i jednak pristup informacijama, omogućiti bolju pregovaračku moć onima koji trguju poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, te stvaranju temelja za kreiranje kvalitetnijih politika, strategija i programa poticaja. Pored dnevnih informacija o cijenama sa 4 najveće veletržnice u BiH, odnedavno je dostupan i sedmični pregled cijena iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Albanije.

Sljedivosti je proces koji omogućava praćenje kretanja proizvoda kroz sve korake proizvodno-distributivnog lanca, od „polja do stola“. Sljedivost se koristi kako bi se reagovalo na potencijalne rizike koji mogu nastati u hrani i hrani za životinje, kako bi se osiguralo da su svi prehrambeni proizvodi sigurni za konzumaciju. Subjekti koji posluju sa hranom su odgovorni za uspostavljanje sistema evidencija, odnosno baze podatak u skladu sa Zakonom o hrani EU br.178/2000 i Zakonom o hrani BiH (Službeni glasnik BiH, br. 50/2004).

Izvor: Agrolink.ba