Globalni izvještaj o prehrambenim krizama (The Global Report on Food Crises) za 2023. godinu procjenjuje da je više od četvrt milijarde ljudi bilo akutno nesigurno u hrani i da im je potrebna hitna pomoć u hrani, što ne najveći broj u istoriji pravljenja ovog izvještaja. Tačnije 258 miliona stanovnika (22,7%) u 58 zemalja/teritorija suočilo se sa visokim nivoom akutne nesigurnosti hrane u 2022. godini kojima je potrebna pomoć u hrani. Ovi podaci ukazuju da je ostvarenje globanog razvojnoga cilja iskorijenjivanja gladi do 2030. godine je sve veći izazov za svijet i da su šanse da se on ostvari sve manje. Glavni uzroci krize hrane su političke i ratne krize, ekonomski šokovi i vremenske nepogodie i katastrofe. Kao ključni pokretački krize hrane u 2022. godini navode se ratni sukob u Ukrajini i suša i drugi vremenski ekstremi. Pošto pitanje gladi više nije relevatno za Evropu, ovaj continent nije uključne u ovaj izvještaj. Inače, obiman i ilustrativna izvještaj o stanju gladi u svijetu može sa naći na dole navedenom linku.

Link