Šume uzimaju CO2 iz atmosfere i na taj način doprinose usporavanju klimatskih promjena. Prema podacima Svjetske banke šume su 2020. godine pokrivale 31% zemljišne površine, ali su neravnomjerno raspoređene između pojedinih dijelova svijeta. Između 2000. i 2020. godine površina šuma u svijetu smanjena je za 2,4% (100 miliona hektara). U Bosni i Hercegovini šume zauzimaju 42,7% njene teritorije. U periodu od 2000. do 2020. godine površina šuma u BiH povećana je za 3,6%. Pored pozitivnog uticaja na biodiverzitet, šume i „pamento“ iskorištavanje drvnih i nedrvnih proizvoda šumam značajan su izvor zapošljavanja i diverzifikacije prihoda ruralnog stanovništva u BiH.

Izvor podataka: ATLAS of Sustanabl eDevelopment Goals 2023 http://wrld.bg/auYG50QhWUF