Međunarodna organizacija rada (International Labor Organization – ILO) je objavila drugi poziv za stažiranje u toj organizaciji. Cilj programa stažiranja je da talentovanim pojedincima pruži priliku za steknu praktično iskustvo radeći određeno vrijeme u Međunarodnoj organizaciji rada. Uslovi koje kandidati treba da zadovolje su: (1) da su studenti zadnje godine drugog ciklusa studija ili na doktorskom studiju ili da su završili te studij ne ranije od godinu dana; (2) radno znanje najmanje jednog od radnih jezika ILO (engleski, francuski ili španski); (3) sposobnost rada u timi i prilagođavanja međunarodnom okruženju. Ne postoji starosno ograničenje za stažiste. Dostupno je ukupno 28 različitih profila stažiranja. Rok za prijavu je 16. oktobar 2023. godina, a prijava se radi elektronskim putem.

Više infromacija o ovom pozivu za stažiranje na linku https://jobs.ilo.org/