U okviru EU4Agri i EU4Business Recovery projekata koja se u BiH finansiraju iz predpristupnih fondova EU produženi su rokovi za podnošenje prijava projekata kod sljedeća tri otvorena poziva:

EU4Agri javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (na raspolaganju za podršku projektima su 2 miliona KM) – novi rok za prijavu projekata je 12.07.2023. godine.

Više informacija o ovom pozivu na linku

EU4Agri javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za uvođenje inovacija i informaciono-komunikacionih tehnologija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru (na raspolaganju za podršku projektima je 1,3 miliona KM) – novi rok za prijavu projekata je 14.07.2023. godine.

Više informacija o ovom pozivu na linku

EU4BusinessRecovery javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za ubrzanu digitalizaciju primarne poljoprivredne proizvodnje (na raspolaganju za podršku je 1 milion KM) – novi rok za prijavu projekata je 30.06.2023. godine.

Više informacija o ovom pozivu na linku